کمال اکبری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس کمیسیون فرهنگی و پژوهشی بنیاد نخبگان گفت: یکی از نیازهای مهم جامعه به روز رسانی اقتصاد حوزوی و انطباق آن با اقتضائات معیشتی مردم است.

کمال اکبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجامع علمی وظایف خطیری در مقابل اقتصاد مقاومتی دارند گفت: حوزه علمیه باید گزینه مهم و تاثیرگذار بخش فرهنگی و تبلیغی اقتصاد مقاومتی باشد.

وی بر نقش مهم جامعه نخبگانی حوزه در اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و افزود: تبدیل گفتمان اقتصاد مقاومتی به یک موضوع مهم عمومی و ملی وظیفه نخبگان جامعه است.

محقق حوزه و دانشگاه با اشاره به برگزاری نخستین همایش نقش جامعه نخبگان حوزه در اقتصاد مقاومتی بیان کرد: دستاوردهای فرهنگی و پژوهشی همایش های نخبگان باید اقدام و عمل منتهی و در بدنه جامعه تزریق شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و پژوهشی بنیاد نخبگان با عنوان این مطلب که باید طبق فرمایش مقام معظم رهبری نقش آفرینی نخبگان حوزه و دانشگاه در مولفه های اقتصاد مقاومتی تبیین شود، اظهار کرد: برای دست یابی به این هدف مهم باید مرکز نخبگان حوزوی با برگزیدگان دانشگاهی همفکری و هم افزایی داشته باشند.

اکبری با تاکید براینکه نخبگان جامعه در مقابل رفع دغدغه های مردم مسئول هستند، گفت: مسائل مهمی چون بیکاری، فقر و توسعه اقتصادی باید در دایره فکری نخبگان محوریت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نخبگان باید در مطالبه گری از مسئولان در راس باشند گفت: نخبگان با شناخت نیازها و خلاء های جامعه باید نقش یادآوری و هدایتگری خود را به بهترین شکل ایفا کنند.

عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما در ادامه با اشاره به فعالیت مرکز نخبگان و استعدادهای برتر حوزه گفت: این مرکز با شناسایی نخبگان و تبیین و تدوین آیین نامه های اجرایی فعالیت خود را در زمینه به روزرسانی نیازهای حوزه آغاز کرده است.

اکبری با بیان اینکه شناسایی نخبگان در سه مرحله مختلف انجام شده است، اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم جامعه به روز رسانی اقتصاد حوزوی و انطباق آن با اقتضائات معیشتی مردم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و پژوهشی بنیاد نخبگان با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید محور فقه الاقتصاد باشد، گفت: مسائل اقتصادی یکی از مهمترین و بهترین راه های ارتباطی میان حوزه و جامعه است که در نهایت به اصلاح و ارتقا جامعه ختم می شود.

اکبری با عنوان این مطلب که در راستای تقویت و توسعه ارتباطی میان نخبگان حوزه با محورهای اقتصادی جامعه، سلسله نشست هایی برگزار خواهیم کرد، گفت: حوزه با شیوه مطالبه گری و نگاه آرمان گرایانه به نیازهای جامعه رسالت خود را به نحو احسن انجام خواهد داد.