باقر لاریجانی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: طی چند ماه اخیر بیش از ۳۰ هزار بار از سایت بین المللی آموزش پزشکی ایران بازدید شده است.

دکتر باقر لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه های بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سایت بین المللی آموزش پزشکی ایران قرارداده شده و تاکنون این سایت بیش از ۳۰ هزار بار مورد بازدید قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه اساتید و دانشجویان خارجی علاقه مند هستند تا از وضعیت دانشگاه های علوم پزشکی ایران مطلع شوند، اضافه کرد: سایت بین المللی آموزش پزشکی ایران زمینه ای را فراهم کرده تا افراد علاقه مند بتوانند از وضعیت آموزش پزشکی کشور ما مطلع شوند چراکه دانشگاه ها ظرفیت های خود را در این سایت معرفی می کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: براساس آمایش بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی، کشورهای هدف برای ارتباط دانشگاه ها مشخص شده اند و ارتباطات در این مسیر دنبال می شود.