طلابسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی حوزه تهران گفت: تریبون آزاد طلاب جوان با محوریت پییگیری بیانات مقام معظم رهبری ۱۶ خردادماه در مرکز فرهنگی محراب برگزار می شود.

حجت الاسلام علی اصغر سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مدارس استان قم تریبون آزاد برگزار شده است اما در حوزه علمیه استان تهران برگزاری تریبون آزاد یک موضوع جدید است که برگزاری این نوع جلسات درحال پی گیری است.

وی افزود: باتوجه به دیدار اخیر طلاب مدارس حوزه علمیه استان تهران با مقام معظم رهبری برنامه داریم تریبون آزاد برای طلاب جوان مدارس این استان برگزار کنیم که تمامی طلاب می توانند در این برنامه شرکت کنند.

معاون پژوهشی حوزه تهران خاطرنشان کرد: این تریبون آزاد با محوریت ارزیابیی دیدار طلاب حوزه تهران با مقام معظم رهبری و راه کارهای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه برگزار می شود.