تفاهم نامه همکاری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاونت آموزشی وزارت بهداشت با ۴ موسسه بین المللی به منظور برگزاری آزمون و دوره های تخصصی پزشکی تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر ظهر امروز میان معاونت آموزشی وزارت بهداشت و موسسات بین المللی ETS، ICCA ، ACR و City & Guilds تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه پیگیری برگزاری آزمون ها و دوره های بین المللی در وزارت بهداشت است.

همچنین ارتقاء فعالیت های بین المللی در سطوح مختلف از دیگر اهداف این تفاهم نامه ها به شمار می رود.