حسین سلیمیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: وضعیت ارتباط با صنعت این دانشگاه طی دو سال اخیر بهبود یافته و در سال ۹۴ این دانشگاه ۵۳ طرح پژوهشی در حوزه علوم انسانی اجرا کرده است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: در سال ۹۳ میزان پروژه های این دانشگاه با صنعت ۲۱ مورد بود که این رقم در سال ۹۴ به ۵۳ مورد رسیده است.

وی افزود: در سال ۹۲ این دانشگاه توانست ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار پژوهشی از خارج از دانشگاه کسب کند که این رقم در سال ۹۳ به ۳ میلیارد تومان و در سال ۹۴ به ۸ میلیارد تومان رسیده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: امیداوریم در سال ۹۵ میزان اعتبارات پژوهشی که از خارج از دانشگاه کسب می کنیم به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یابد.