1464688582135_ammann.jpg

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس انجمن ایمنی زیستی با تاکید بر این که صدور مجوز برای محصولات تراریخته مراحل نهایی را طی می‌کند، گفت: بر اساس قانون صدور مجوز، وزارت جهاد کشاورزی مسؤول صدور مجوز برای محصولات حوزه کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز مسؤولیت بررسی آنالیز احتمال خطر انجام شده توسط متقاضی را بر عهده دارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا دکتر بهزاد قره یاضی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران با اشاره به رونمایی از پنبه تراریخته در سال گذشته، اظهار کرد: به دنبال رونمایی از پنبه تراریخته، بخشنامه‌ای در خصوص نحوه صدور مجوز برای این محصول تدوین شد و در حال حاضر نیز صدور مجوز برای محصولات تراریخته مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

وی با اشاره به قانون ایمنی زیستی خاطر نشان کرد: در این قانون نیز تاکید شده است که صدور مجوز برای محصولات حوزه کشاورزی، مستلزم اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست نیست؛ بلکه این مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر خواهد شد.

قره یاضی با تاکید بر این که سازمان محیط زیست تنها مسؤولیت بررسی آنالیز احتمال خطر انجام شده توسط متقاضی را بر عهده دارد، یادآور شد: بر اساس این قانون سازمان حفاظت محیط زیست حتی مسؤولیت بررسی احتمال خطر را هم ندارد.

رییس انجمن ایمنی زیستی ادامه داد: متقاضی، آنالیز احتمال خطر را انجام می‌دهد و تقاضای صدور مجوز را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، ضمن آن که آنالیز احتمال خطر انجام شده ازطریق وزارت جهاد کشاورزی به سازمان محیط زیست ارسال می‌شود و این سازمان پس از بررسی نظر خود را اعلام خواهد کرد.

وی با بیان این که بررسی با صدور مجوز متفاوت خواهد بود، اضافه کرد: قانون، صدور دو مجوز از دو دستگاه را بیان نکرده است؛ بلکه اعلام شده است که مجوز از وزارت جهاد صادر و آنالیز بررسی خطر نیز در سازمان محیط زیست بررسی می‌شود.

در این نشست همچنین پروفسور کلوس امان (Klaus Ammann) استاد دانشگاه برن و عضو انجمن سلطنتی زیستی سوئیس با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران در خصوص تغییرات اقلیم، محصولات تراریخته و ارگانیک موضوعاتی را مطرح کردند.

وی خاطر نشان کرد: دکتر اورس نیگلی ( Urs Niggli) یکی از محققان و رهبران محصولات تراریخته است و همواره اعلام می‌کند که هیچ مشکلی با محصولات تراریخته ندارد.

امان با تاکید بر این که جنگ بین طرفداران محصولات تراریخته با طرفداران محصولات ارگانیک یک جنگ بی پایه و اساس است، یادآور شد: ۱۰ درصد محصولات بازار محصولات آمریکا ارگانیک است، ضمن آنکه بسیاری از مردم این کشور نمی‌دانند که غذای آنها از محصولات تراریخته تامین می‌شود.

این محقق زیستی تصریح کرد: محصولات تراریخته و ارگانیک هدف مشترک حفظ محیط زیست را دنبال می‌کنند.

مشروح این خبر متعاقبا منتشر خواهد شد.