1464680180670_1-dna.png

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  دانشمندان دانشگاه بیرمنگام گام دیگری برای درک نقش ژن BRCA1 در بدن انسان برداشتند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، تغییرات در این ژن با خطر بالای ابتلا به سرطان پستان و تخمدان همراه است.

پژوهش جدید نشان می‌دهد که چگونه این ژن سبب اتصال پروتئین یوبیکوئیتن به پروتئین‌های دیگر شده و نقش حیاتی در ترمیم دی‌.ان‌.ای ایفا می‌کند.

با وجود اینکه نتایج این پژوهش جدید نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد، اما نشان می‌دهد که بیماران با تغییرات ژنتیکی خاص در BRCA1، بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پستان و تخمدان قرار دارند.

تحقیقات جدید نشان داده است که اتصال یوبیکوئیتن توسط BRCA1 برای ترمیم یک نوع خاص از دی‌.ان‌.ای مورد نیاز بوده و مشخص شده که سلولهای فاقد این نوع ترمیم دی‌.ان‌.ای دارای جهش‌هایی هستند که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد.

به گفته محققان این پژوهش، از دست دادن BRCA1 با خطر بالای سرطان پستان همراه است، بنابراین هدف عمده این پژوهش مقابله با سرطان پستان است.

این تیم در جریان بررسی نقش BRCA1 دریافتند که این ژن به یک بخش از یک پروتئین همراه به نام BARD1 متکی است.

با استفاده از نسخه تغییریافته BARD1 و دست نخورده باقی گذاشتن BRCA1 آنها قادر به شناسایی عملکرد اتصال BRCA1 بودند و نشان دادند که این ژن برای پاسخ سلولی و ترمیم مناسب آسیب دی‌.ان‌.ای مورد نیاز است.

این پژوهش در Nature Structural and Molecular Biology منتشر شده است.