1464674266616_1452152808000_lab.jpg

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد شیمی دنیا قرار گرفت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، لیست یک درصد دانشمندان پر استناد شامل نام دانشمندانی است که در رشته خود جزء یک درصد پر استنادترین محققان در ۱۰سال گذشته هستند و دکتر مجتبی باقرزاده، استاد تمام دانشکده شیمی دانشگاه شریف در لیست یک درصد دانشمندان پر استناد شیمی دنیا در بخش ESI از پایگاه اطلاعات علمی ISI، در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر قرار گرفت.

بر اساس اعلام سایت دانشگاه صنعتی شریف، پیش از این نام دکتر محمدرضا سعیدی، دکتر علی پورجوادی، دکتر حبیب باقری و دکتر سعید شاهرخیان از دانشکده شیمی این دانشگاه در این لیست درج شده بود.