1451284749168_451308_5nBTz3eU.jpg

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در حکمی، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت جهانی موسسه را معرفی و منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا، دکتر حمید کهرام در حکم انتصاب دکتر عابدی کیاسری به این سمت آورده است: «انتظار می‌رود با فعال سازی و هدایت مدیریت‌های امور بین الملل، توسعه علمی و انتقال فناوری و توسعه تجارت بین الملل در جهت ارتقای سطح همکاری‌ها، توسعه روابط با سازمان‌های جهانی، توسعه روابط علمی، انتقال فناوری، جذب فرصت ها و سرمایه گذاری خارجی، رونق کسب و کار بین المللی و افزایش سطح صادرات و دستیابی به سهم پیش بینی شده ایران در بازار زیست فناوری دنیا در افق ۱۴۰۴ گام‌های موثری برداشته شود.»