سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه ۴۸ درصد کل خوابگاه‌های دانشجویی قدمتی بالای ۱۵ سال دارند، گفت: برای تعمیر این خوابگاه‌ها هزینه‌ای بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛درباره تغییرات اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی گفت: از یک هزار و ۱۶ ساختمان خوابگاهی که در اختیار دانشگاه ها قرار دارد، ۴۸ درصد آنها قدمت بالای ۱۵ سال دارند همچنین خوابگاه‌هایی که با تراکم بالا مورد استفاده قرار گرفته اند، نیازمند تعمیرات اساسی هستند و برآورد صندوق رفاه دانشجویان برای تعمیر تمام این خوابگاه ها بالای ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی با بیان اینکه رتبه بندی خوابگاه‌ها زمان بندی را برای تعمیر آنها مشخص کرده، اظهار داشت: ۳۰ درصد خوابگاه‌ها در رتبه یک و دو قرار گرفتند که جز رتبه های خوب هستند. همچنین ۳۳ درصد خوابگاه ها در رتبه متوسط قرار گرفتند که نیازمند رسیدگی بیشتر هستند.
صدیقی افزود: ۳۷ درصد خوابگاه ها نیز در تبه ۴ و ۵ قرار گرفتند که جز خوابگاه های ضعیف هستند و ما امیدواریم امسال بتوانیم خوابگاه های رتبه ۵ را حذف کنیم و با کمک صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه ها به سمت رتبه های بالاتر حرکت کنیم.
وی با اشاره به اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی گفت: عدالت ایجاد می‌کند دانشجویان در خوابگاه‌های متفاوت، اجاره بهای مشابه پرداخت نکنند، یک دانشجویی که در خوابگاه رتبه یک است باید قدری بیشتر از دانشجویی که در خوابگاه رتبه چهار و پنج مستقر است، پرداخت کند.
رییس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با بیان اینکه افزایش بهایی که امسال هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان پیش بینی می کند، قابل قبول و در حد تورم است، عنوان کرد: ظرف یک ماه آینده هیات امنای صندوق رفاه، تشکیل جلسه داده و تغییرات اجاره بهای خوابگاه‌ها را اعلام می کند تا از مهر ماه امسال اجرایی شود.
صدیقی با اشاره به اینکه سعی می کنند برخوردی عادلانه داشته باشند تا دانشجویان در خوابگاه‌های با رتبه های مختلف، یک مبلغ را پرداخت نکنند، یادآور شد: مطمئنا قدری افزایش در اجاره بهای خوابگاه های رتبه های یک و دو داریم و در رتبه های سه، چهار و پنج اگر نسبت افزایشی هم باشد، نسبت به اجاره بهای خوابگاه های رتبه یک و دو کمتر است.