برخورداری سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت: بودجه ای که به دانشگاه ها اختصاص داده می شود، شایسته دانشگاه نیست، دانشگاه پول ندارد به وظیفه اصلی خود که تحقیقات پیشرفته است بپردازد.

محمد علی برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بودجه دانشگاه علم و صنعت گفت: سال گذشته حدود ۱۰ درصد از بودجه جاری دانشگاه اختصاص نیافت، همین مساله باعث شد که دانشگاه همچنان بدهکار باقی بماند.

وی در پاسخ به اینکه بیشترین بدهی دانشگاه در چه بخش هایی است افزود: در حال حاضر دانشگاه پولی ندارد تا بدهی حق التدریس ها، گرنت اساتید، تحقیق و پژوهش هایی را که صورت گرفته پرداخت کند.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به بودجه ای که در سال جاری به دانشگاه اختصاص یافته است، گفت: بودجه ای که به دانشگاه اختصاص داده شده، در حدی است که امور دانشگاه و چرخ دانشگاه بچرخد و این شایسته دانشگاه نیست، دانشگاه باید فعالیت کرده و تحقیقات پیشرفته انجام دهد.

وی افزود: برای انجام تحقیقات پیشرفته که وظیفه اصلی دانشگاه است، به پول نیاز داریم و با توجه به وضعیت بودجه ای، دانشگاه نمی تواند به وظیفه اصلی خود بپردازد.

برخورداری تاکید کرد: باید بخش پژوهشی دانشگاه حمایت شده و کمک شود که متاسفانه اکنون کمک به این بخش محدود است.