نشست معاونان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: تربیت نیروی انسانی براساس نیازهای بومی مناطق آمایشی کشور از اهدافی است که در اجرای سند آمایش دنبال می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر حمید اکبری در نشست مدیران آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی کشور در کرمانشاه، گفت: هدف از برگزاری این نشست ها تسهیل دستیابی به اهداف برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی است.

اکبری گفت: سند آمایش سرزمین در حوزه آموزش علوم پزشکی در سال گذشته به تصویب شواری عالی انقلاب فرهنگی رسید و نهایتا منجر به تشکیل ۱۰ کلان منطقه در کل کشور شده است.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان امکانات مثبتی که اجرای سند آمایش سرزمینی در آموزش علوم پزشکی کشور ایجاد می کند اظهار داشت: تربیت نیروی انسانی براساس نیازهای بومی مناطق آمایشی کشور از اهدافی است که در اجرای این سند دنبال می شود.

سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: همچنین برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از ابتدای سال در حوزه معاونت آموزشی تدوین شد و درحال حاضر این برنامه ها در قالب ماموریت هایی که به مناطق آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور سپرده شده در حال اجرا است.

اکبری گفت: سند آمایش سرزمینی بستر مناسبی را برای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ایجاد کرده و انتظار داریم با اجرای مناسب این برنامه ها و پذیرش بومی در قالب سند آمایش سرزمینی بتوانیم شاهد ارتقا چشمگیر در حوزه آموزش علوم پزشکی کشور باشیم.

وی تشکیل اجلاس مدیران آموزشی و تحصیلات تکمیلی را در راستای پیشبرد اهداف در نظر گرفته شده در برنامه های تحول در آموزش پزشکی برشمرد و اظهار داشت: مدیران حوزه آموزش در دانشگاهها در خط مقدم اجرای برنامه تحول و سایر ضوابط و مقررات وضع شده در حوزه ستادی  قرار دارند و از این جهت دارای وظایف سنگینی هستند.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: امیدواریم نتایج مباحث مطرح شده در این نشست زمینه های ارتقای کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را فراهم آورد.