CV2C (15)_resize.JPG

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آیین نامه ها و شیوه نامه ها برنامه جامع نظام ارزشیابی دانشکده های این دانشگاه در فازهای اول و دوم تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش دانشکده ها رسیده است و در سال جاری اجرایی خواهد شد.

دکتر محمد جلیلی در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با اعلام این مطلب، به تشریح مهم ترین برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت و افزود: حدود چهار سال پیش بر اساس اسناد بالا دستی، سیاست هایی در دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب و بر اساس آن برنامه های چهار ساله ای نیز در عرصه های مختلف آموزشی،‌ پژوهشی و غیره تدوین شد. در این راستا برنامه آموزشی دانشگاه در سال جاری نیز، عملیاتی کردن همان برنامه های چهار ساله است.

وی در ادامه از اجرایی شدن برنامه جامع ارزشیابی دانشکده ها در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: مهم ترین اقدامی که بر اساس برنامه چهار ساله در حوزه توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت می‌گیرد، برنامه نظام جامع ارزشیابی دانشکده ها است که سال گذشته آیین نامه ها و شیوه نامه های این برنامه در فاز اول و دوم تدوین شده و به تصویب شورای عالی آموزش دانشکده‌ها رسیده است. این برنامه در سال جاری اجرایی خواهد شد.

دکتر جلیلی همچنین یادآور شد: سامان دهی پایان نامه ها از دیگر برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال جاری است و در حال حاضر دستورالعمل این برنامه تدوین شده ، صاحب نظران نیز نظرات خود را اعلام کرده‌اند و منتظر تصویب این برنامه از سوی شورای آموزشی دانشگاه هستیم.

به گفته معان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بحث ساماندهی خدمات آموزشی از طریق واگذاری،کوتاه کردن و غیرحضوری کردن فرایندها از دیگر برنامه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در حال حاضر به طور جدی امر یکپارچه کردن این سامانه‌ها را پیگیری می کنیم تا در سال جاری اجرایی شود.

وی اضافه کرد: برنامه ” نقشه جذب اعضای هیات علمی” در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین شده است امسال برای اجرایی شدن به دانشکده ها اعلام خواهد شد.

دکتر جلیلی گفت: تمامی رشته های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس نیازسنجی از جامعه راه اندازی می شوند. بطوریکه طی دو سال گذشته بیش از ۲۰ رشته در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و فلوشیب های بالینی در این دانشگاه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دنبال گسترش رشته های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم افزود: در راستای نیاز سنجی از جامعه در نظر داریم رشته های جدیدی در دانشگاه راه اندازی کنیم. در حال حاضر ایجاد دو رشته طب فیزیکی و توانبخشی در دوره دستیاری تخصصی و پزشک خانواه در مقطع دستیاری تخصصی در دستور کار بررسی شورای عالی آموزش دانشگاه قرار دارد و مراحل نهایی تصویب این رشته ها در حال اجرایی شدن است امیدواریم برای مهر سال جاری دانشجو پذیرش کنیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایان خاطر نشان کرد: ظرفیت پذیرش در رشته پزشکی خانواده برای سال جدید محدود است و حدود ۱۰ نفر در این رشته از طریق آزمون جذب خواهند شد.