دانشگاه تبریزسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه تبریز گفت: باتوجه به تفاهم نامه های دانشگاه های تبریز و ترکیه تاکنون ۱۵ دوره دانش افزایی از سوی دانشگاه تبریز برای دانشجویان دانشگاه های ترکیه برگزار شده است.

محمدرضا پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه تبریز تفاهم های مختلفی با دانشگاه های ترکیه از جمله دانشگاه آنکارا دارد که در این راستا تاکنون دوره های دانش افزایی برای دانشجویان دانشگاه های ترکیه در قالب آموزش زبان فارسی، آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی و سمینارهای تخصصی برگزار کرده است.

وی افزود: همچنین دانشگاه تبریز با دانشگاه های ترکیه چندین طرح پژوهشی مشترک دارد که این طرح ها نیز درحال اجرا است.

رئیس دانشگاه تبریز تصریح کرد: ششمین کنفرانس بین المللی دانشجویی و دانش آموختگی دانشجویان ایرانی مقیم کشور ترکیه امروز با همکاری دانشگاه تبریز و دانشگاه آنکار برگزار خواهد شد.

پور محمدی خاطرنشان کرد: برنامه های مربوط به دانش افزایی دانشجویان دانشگاه های ترکیه همچنان در این دانشگاه ادامه دارد.