دکتر حسین سلیمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ما از ساختمان کمیته امداد بازدید کردیم اما پس از بررسی های صورت گرفته دانشگاه برنامه ای برای خرید این ساختمان ندارد.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما از ساختمان کمیته امداد بازدید کردیم اما این ساختمان با نیازها و توان مالی دانشگاه متناسب نیست.

وی افزود: باتوجه به اینکه این ساختمان با نیاز ها و توان مالی دانشگاه متناسب نبود بنابراین خرید این ساختمان گزینه دانشگاه علامه طباطبایی نیست و در نهایت برنامه ای برای خرید آن نداریم.