سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – سخنگو دانشگاه آزاد اسلامی از جزئیات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در روز های پنج شنبه جمعه و شنبه خبر داد.

علوی فاضل سخنگو دانشگاه آزاد اسلامی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت :آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سال جاری با رقابت ۴۷۸ هزار و ۳۴۹ نفر در ۱۳۵ مجموعه امتحانی و ۶ نوبت صبح و عصر امروز و فردا در ۶۹ حوزه امتحانی ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود.
علوی فاضل بیان داشت :در روز پنج شنبه صبح ۸۶ هزار و ۵۲۷ نفر و در عصر پنج شنبه ۹۱هزار و پنجاه و هشت نفر شرکت می کنند. که مجموع این تعداد ۹۱هزار و۴۶۳نفر مرد و ۸۶هزار و ۱۲۲نفر مرد هستند.
وی ادامه داد :در روز شنبه صبح ۷۲هزار و شش نفر در ۲۹ مجموعه امتحانی و در عصر جمعه ۹۰ هزار و ۶۲ نفر در ۱۴ مجموعه امتحانی شرکت می کنند که مجموعا ۱۶۲ هزار و ۶۸ نفر شرکت می‌کنند که از این تعداد ۴۸ هزار و ۹۹۳ نفر زن و ۱۱۲ هزار و ۷۵ نفر مرد هستند.
علوی فاضل ادامه داد :در آخرین روز یعنی شنبه ۷۳ هزار و ۲۱۱ نفر در ۵۶ مجموعه امتحانی و در عصر شنبه ۶۵ هزار و ۴۸۵ نفر در ده مجموعه امتخانی شرکت می کنند که ۷۲هزار و ۱۴۳ نفر زن و ۶۶ هزار و۵۵۳ نفر مرد هستند.
وی ادامه داد :بیشترین داوطلب در این آزمون در رشته حقوق با ۶۱ هزار و ۲۵۵ نفر و سپس مجموعه حسابداری و مالی با ۴۸ هزار و ۴ داوطلب است.
سخنگو دانشگاه آزاد اظهار داشت :نتایج این آزمون در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری اعلام می شود.