1464163546735_soft-tech-article.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  بر اساس امضای تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری بین دانشگاه علم و فرهنگ، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اولین پارک فناوری‌های نرم در دانشگاه‌ علم و فرهنگ راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، این تفاهم‌نامه در راستای تجاری‌سازی و توسعه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در کشور و همچنین استفاده از ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی بین سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا)، ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه علم و فرهنگ منعقد شد.

همکاری در راه‌اندازی، راهبری و توسعه پارک فناوری‌های نرم و هویت‌ساز در دانشگاه علم و فرهنگ از طریق به کارگیری زیرساخت‌ها و صنایع دانشگاه در راه‌اندازی پارک، محوریت دانشگاه و حمایت دو مجموعه دیگر و همچنین به کارگیری توانمندی‌های تخصصی ستفا به منظور راه‌اندازی و توسعه فعالیتهای پارک‌ و درنهایت حمایت مادی و غیر مادی ستاد برای راه‌اندازی و توسعه فعالیتهای پارک از جمله موضوعات اصلی این تفاهم‌نامه است.

تشکیل شورای راه‌اندازی پارک با حضور نمایندگان سه طرف و برگزاری جلسات منظم، پیگیری دریافت مجوزهای مورد نیاز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه و در نهایت ارائه مشاوره‌های لازم به ستاد و دانشگاه در خصوص راه‌اندازی و راهبری پارک از تعهدات ستفا در این تفاهم‌نامه است.

همچنین در این تفاهم‌نامه دانشگاه علم و فرهنگ متعهد به تامین فضای فیزیکی مورد نیاز راه‌اندازی پارک به زیربنای ۴ هزار متر مربع به صورت اختصاصی و هزار متر به صورت مشترک با دانشگاه شد.

تهیه طرح راه‌اندازی پارک با همکاری ستفا، تامین نیروی انسانی متخصص، مجرب و مدیریت پارک، ایجاد شرایط لازم در اساسنامه پارک جهت عضویت دائمی ستاد و ستفا در شورای فناوری پارک و در نهایت پیگیری جهت تامین یک قطعه زمین از زمین‌های جهاد دانشگاهی در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی استان البرز جهت استقرار فضای کار گروهی و برنامه‌های توسعه پارک از دیگر تعهدات دانشگاه علم و فرهنگ در این تفاهم‌نامه است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، در تفاهم‌نامه امروز ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد به ارائه مشاوره‌های لازم به ستفا و دانشگاه در حوزه راه‌اندازی پارک، حمایت مالی از پارک جهت راه‌اندازی، تحقیق و توسعه پارک، حمایت مالی از شرکتهای مستقر در پارک و در نهایت حمایت از دانش بنیان شدن شرکتهای مستقر در پارک شد.