کتاب درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – کتاب «درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی» با میک کتاب مبنایی برای فیزیولوژی ورزشی سلولی و مولکولی برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقطع دکتری توسط «سمت» منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی» ( Molecular Exercise Physiology: an Introduction ) نوشته هنینگ واکرهیج و از سوی دکتر عباسعلی گائینی، دکتر محمد همتی نفر، دکتر جواد طلوعی‌ آذر ترجمه شده است.

این کتاب مشتمل بر دوازده فصل است که از سوی اندیشمند زیست شناسی مولکولی هنینگ واکرهیج ویرایش شده است. این کتاب در سال ۲۰۱۴ نخستین بار از سوی مؤسسه معتبر انتشاراتی «روت لگ» به بازار کتاب علوم ورزشی راه یافته است.

از جمله ویژگی های کتاب این است که پژوهش های پیشگام در حوزه علمی مربوط به کتاب را به خوبی به بحث می گذارد و درست مثل یک کتاب آموزشی، هر فصل آن با هدف های آموزشی، معرفی واژه های کلیدی، کادرهای آموزشی ویژه آن فصل، توصیف روش شناسی های پژوهشی، پرسشهای مروری، و سرانجام نقطه نظرات شخصی دانشمندان این حوزه را آسان می کند.

نویسنده در معرفی کتاب، فیزیولوژی فعالیت مولکولی را یکی از زیرشاخه های دانش فیزیولوژی ورزشی معرفی می کند و آن را مبحث علمی جدیدی در حوزه علوم ورزشی و فعالیت ورزشی معاصر می خواند.

در این کتاب علمی، ژنتیک ورزشی و فعالیت ورزشی و سازوکارهای مولکولی ناشی از فعالیت ورزشی که چگونه به سازگاریها منجر می شوند معرفی می شود.

در کنار آن، به پرسش هایی پاسخ می دهد که ذهن بشر را در چند دهۀ اخیر متوجه خود کرده است: چه عواملی باعث می شود تا فردی بتواند مسافتی طولانی را به خوبی بدود؟ کُدهای تنوع توالی DNA ویژه وزن عضلانی زیاد چیست؟ یا فعالیت ورزشی از راه چه سازوکارهایی می تواند دیابت نوع ۲ را درمان کند؟

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تربیت بدنی در مقطع دکتری در کلیه گرایش‌ها به عنوان یک کتاب مبنایی برای فیزیولوژی ورزشی سلولی و مولکولی به ارزش ۲ واحد ترجمه شده است.

این کتاب مزایای بسیاری دارد: ارائه خلاصه‌ها، تعریف اصطلاحات کلیدی، راهنمایی‌‌ها برای مطالعه بیشتر، پرسش‌های مروری، عرضه آراء پیش‌گامان فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی، بررسی پژوهش‌های برجسته در این حوزه، و توصیف روش‌های پژوهش.

این کتاب تلفیقی از موضوع‌های اصلی حوزه علوم ورزشی و فعالیت ورزشی است که عبارت‌اند از: تغذیه، تمرین استقامتی، تمرین مقاومتی، فعالیت ورزشی، بیماری مزمن و سالمندی.

فصل اول به مقدمه‌ای بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی، فصل دوم به ژنتیک، ورزش و فعالیت ورزشی: پیشینه و روش‌ها، فصل سوم به انتقال پیام و سازگاری با فعالیت ورزشی: پیشینه و روش‌ها، فصل چهارم به سازگاری مولکولی با فعالیت ورزشی استقامتی و پلاستیسیتی تار عضله اسکلتی و فصل پنجم به ژنتیک و ورزش‌های استقامتی می پردازد.

همچنین در فصل های ششم تا دوازدهم به موضوعات سازگاری مولکولی با فعالیت ورزشی مقاومتی، ژنتیک، قدرت و توده عضلانی، تغذیه ورزشی مولکولی، تکامل انسان، دیابت ملیتوس نوع ۲ و فعالیت ورزشی، مولکول‌ها‌، سالمندی و فعالیت ورزشی، عصب‌شناسی مولکولی و فعالیت ورزشی، ایمونولوژی فعالیت ورزشی مولکولی پرداخته شده است.

کتاب « درآمدی بر فیزیولوژی فعالیت ورزشی مولکولی » در اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) منتشر شده است.