محمود رضا رحیمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه یاسوج گفت: خوابگاههای خودگردان کنونی در شأن دانشجویان نیستند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمودرضا رحیمی با بیان این مطلب که خوابگاه‌های خودگردان را در شأن دانشجویان دانشگاه نمی دانم افزود:  اگر وضعیت بگونه دیگری بود این خوابگاه‌ها را ممنوع می کردم.

وی با بیان اینکه خوابگاه‌های خودگردان دانشجویی از لحاظ کیفی بسیار نگران کننده است، اظهارداشت: در حوزه خوابگاههای دانشجویی واقعا شرایط خوبی نداریم.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: اقداماتی برای ترمیم اوضاع انجام شده اما این اقدامات کافی نیست.

ر رحیمی با اشاره به نیازمندی دانشگاه یاسوج برای تخصیص اعتبارات لازم در زمینه بهبود شرایط کنونی خوابگاه‌های دانشجویی، خاطرنشان کرد: احداث ۲۴ واحد ویژه متاهلین در ۴۵ روز یکی از اقدامات انجام شده دانشگاه یاسوج در یکسال اخیر بوده است.

وی افزود: طرح بازنگری فضاهای عمومی در دانشگاه یاسوج تهیه شده و در صورت تامین اعتبار شاهد تغییرات مطلوبی در زمینه خوابگاههای دانشجویی خواهیم بود.

رئیس دانشگاه یاسوج از اختصاصی شدن خوابگاه‌های دکتری در این دانشگاه درصورت تخصیص اعتبار خبر داد و یادآور شد: محوطه سازی خوابگاه‌ها، توسعه امکانات ورزشی و تغییر در سلف سرویس ها از برنامه های موردنظر در طرح بازنگری عمومی است.