سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور گفت: تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه موجب بالا رفتن سطح کیفی در امر آموزش می شود .

علی تالشی رییس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه پیام نور در گفت و گو باخبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی این دانشگاه اظهار داشت: هیئت اجرایی دانشگاه پیام نور با هدف توسعه علم و بالا رفتن سطح کیفی این دانشگاه ؛ ۸۴ نفر از همکاران هیئت علمی از قراردادی به پیمانی، ۹۷ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۵۲ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و ۱۶ نفر از همکاران هیئت علمی مشمول ( بند ز ) از وضعیت پیمانی به رسمی قطعی موافقت کرده است.
وی ادامه داد: این اقدام با برسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای دانشگاه پیام نور وتعداد مقالات ارائه شده در سال های قبل در جلسه شورای دانشگاه بررسی و نهایتا با تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از همکاران هیئت علمی به پیمانی ، تبدیل وضعیت استخدامی ۲۴ نفر از پیمانی به رسمی آزمایشی، ۱۲ نفر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و ۲ نفر از همکاران هیئت علمی قراردادی و پیمانی به رسمی قطعی (مشمول ماده ۴۴) نیز موافقت به عمل آمده است.
تالشی یاد آور شد: جلسات دبیرخانه هیئت اجرایی جذب به طور منظم و هفتگی جهت تسریع در رسیدگی به پرونده های اعضای هیئت علمی تشکیل و در جهت حمایت از این اعضا ابلاغیه های آموزشی به مراکز مربوطه داده می شود.