سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- رئیس دانشکده شهرسازی دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا در دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، بر ضرورت انجام پروژه های علمی و فناوری مشترک میان دو دانشگاه تاکید کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز دوشنبه گروه علمی ایرنا از دبیرخانه چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، پروفسورفرانسیسکو بالیو امروز به همراه مدیرکل روابط بین الملل و تیم ۱۰ نفره از اعضای هیئت علمی دانشگاه میلان از چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم تحقیقات بازدید کرد.
بالیودر این بازدید افزود: با توجه به این که نخستین بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را داشتیم مسائل و موضوعات مهمی را دیدیم که دیدگاه مان نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی وسیع تر شد.
وی افزود: با توجه به تغییر دیدگاه و نگاهمان به دانشگاه آزاد، مطمئن هستیم که به دلیل علاقه ایجاد شده می توانیم با دانشگاه آزاد اسلامی ایران پروژه های علمی و فناوری مشترکی داشته باشیم.
بالیو تاکید کرد: در پی بازدید از این نمایشگاه، دیدگاه همکارانم نیز نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی بسیار خوب ارزیابی می شود، از نظر تبادل علم و فناوری با ایران و دانشگاه آزاد اسلامی می توانم بگویم نه تنها در حوزه پژوهشی بلکه در حوزه تبادل استاد و دانشجو نیز باید به تفاهم برسیم.
بالیو یادآورشد: دانشگاه میلان می تواند با دانشگاه آزاد در بحث تبادل دانشجو به ویژه در مقطع دانشجویان دکتری جدی تر عمل کند .
چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی از ۳۱ اردیبهشت ماه تا ۵ خرداد ماه سال جاری در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی دایر است.
علمی (۱)** ۹۳۴۰**۲۰۱۷