دانشگاه علم و صنعت سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علم و صنعت طی احکامی جداگانه رئیس دانشکده مهندسی برق، مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی و مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن را منصوب کرد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر،   محمد علی برخورداری – رییس دانشگاه علم و صنعت  طی حکمی، حیدرعلی شایانفر را برای مدت دو سال به سمت «رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه» منصوب کرد.

وی همچنین طی احکامی جداگانه بیژن معاونی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر دفتر گسترش و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه و شروان عطایی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن» منصوب کرد.