دانشگاه تربیت مدرس سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – با تصویب شورای دانشگاه تربیت مدرس رشته علوم شناختیزبان شناسی در مقطع دکتری در  این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سعید مینایی، مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به لزوم راه اندازی دوره دکتری علوم شناختی – زبان شناسی در این دانشگاه گفت: هدف از تاسیس این رشته را می توان تربیت محقق و متخصص در زمینه علوم شناختی زبان عنوان کرد به گونه ای که از طریق بازبینی و بازتعریف مدل های مختلف شناختی، ‌ به تحلیل زبان به عنوان قوایی زیستی- اجتماعی فرهنگی بپردازد.

وی افزود: این رشته نه تنها به ماهیت زبان انسان پی می برد بلکه زمینه لازم را برای فهم و شناخت سایر قوا و کارکردهای شناختی وی در ابعاد نظری و کاربردی فراهم می آورد.

مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: دانش آموختگان این رشته قادر خواهند بود به نظریه پردازی، بازبینی و بازتعریف نظریه ها و مدل سازی در چارچوب کلان علوم شناختی زبان بپردازند و تحلیل های مرتبط با حوزه های شناختی را به کار برده و از این طریق در پژوهش خود به تعامل با دانشمندان سایر رشته های علوم شناختی بپردازند.

در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای شورا راه اندازی دوره دکتری رشته علوم شناختی زبان شناسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.