دانشگاه علامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ساختمان مرکز رشد این دانشگاه به صورت کامل آماده است و برای فعالیت این مرکز منتظر دریافت مجوزهای لازم هستیم.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای راه اندازی مرکز رشد این دانشگاه مشکل زیرساختی نداریم و پس از دریافت مجوزهای لازم این مرکز افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این دانشگاه برای راه اندازی مرکز رشد خود یک ساختمان در خیابان جهان کودک به این موضوع اختصاص داده که تعمیر و بازسازی آن متناسب با کاربری جدید انجام شده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: ساختمان دیگری نیز در دانشگاه به این موضوع اختصاص دادیم که این ساختمان نیز آماده است.

سلیمی تاکید کرد: درحال حاضر ۲۴ هسته اولیه برای راه اندازی این مرکز تشکیل شده است که توانایی دارند ایده های خود را به مرحله اجرا و محصول برسانند.