غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: طی دو سال گذشته درخصوص کیفیت غذای دانشجویی بسیار کار کردیم و درحال حاضر بهبود نسبی در این حوزه ایجاد شده است.

سیدمحمود مدرس هاشمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: کیفیت غذای دانشجویان این دانشگاه نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است چراکه دانشگاه برنامه ریزی های مختلفی در این حوزه انجام داده است.

وی افزود: زمانی که مسئولیت دانشگاه را پذیرفتم در غذای دانشجویان از برنج اروگوئه استفاده می شد اما اکنون از برنج هندی در غذای دانشجویان استفاده می شود که این موضوع خود باعث افزایش کیفیت شده اما برای دانشگاه بار مالی زیادی به همراه داشته است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: همچنین برای افزایش کیفیت غذا پیمانکار مربوط به این حوزه را تغییر دادیم.

مدرس هاشمی اظهار داشت: درحال حاضر رضایت نسبی نسبت به غذای دانشجویی این دانشگاه وجود دارد اما ما نیز می دانیم هنوز به وضعیت ایده آل نرسیده ایم.

وی عنوان کرد: اجرای برنامه های جدید برای افزایش کیفیت غذای دانشجویان نیازمند بودجه است.