سید ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: پیدایش افراطی گری ها و ظهور گروه های تکفیری در منطقه و جهان ناشی از برداشت های ناصحیح و تفسیر و تحلیل های غلط از واژه ها در علوم اسلامی و قرآنی است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سیدضیاء هاشمی در همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی در دانشگاه یاسوج افزود: درک ناصحیح و غلط از واژه های دینی، قرآنی و میراث تاریخی و گذشته منجر به ظاهرگرایی و اخبارگرایی در متون و مبانی فقهی و اسلامی خواهد شد.

وی با تبیین جایگاه واژه پژوهی، فهم عالمانه از احادیث، علم کلام، فلسفه، فقه و مبانی قرانی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در شرایط کنونی جامعه و حتی منطقه و جهان دانست.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم تاکید کرد: بدون واکاوی و شناخت درست از واژه های دینی و قرآنی و میراث تاریخی، چهره واقعی اسلام و شریعت نیز مخدوش خواهد شد.

وی تصریح کرد: کارکرد ارتباطی و کنش واژه ها نیز نقش تعیین کننده ای در انتقال معانی و پیام میان انسان ها و جامعه بشری دارد.

هاشمی با اشاره به اهمیت تفصیل واژه ها در علوم قرآنی و اسلامی، گفت: بدون تفصیل ها و دلالت های معرفتی نمی توان مخاطبان را به دین دعوت کرد و یا در ترویج و تبلیغ مبانی دینی نیز اهتمام ورزید.