پایان نامه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – پژوهشگاه نیرو و واحد علوم تحقیقات تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق منعقد کردند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، این تفاهم با هدف استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های واحد علوم تحقیقات، گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور، گسترش همکاری آموزشی- پژوهشی و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور منعقد شد.

با امضای این تفاهم نامه، پژوهشگاه نیرو متعهد می شود در راستای انسجام بخشی و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و نیز پژوهش محققان پسادکتری حول محور پروژه های سیاست-پژوهی و آینده نگاری مورد تأکید پژوهشگاه، در تحقق اعطای فرصت های پژوهشی، کرسی های تخصصی اهتمام ورزد.

واحد علوم و تحقیقات نیز متعهد می شود برای تسریع اجرای مفاد این تفاهم نامه شامل برنامه ریزی موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری و نیز پژوهش محققین پسادکترای در راستای موضوعات تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه، اعطای فرصت های پژوهشی، کرسی های تخصصی و همکاری اعضای هیات علمی وابسته تلاش و همکاری کند.

پژوهشگاه نیرو در قالب این تفاهم نامه، از طریق انسجام بخشی و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید دانشگاه را در اولویت قرار می دهد. به این منظور، موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری دانشجویان علاقمند به استفاده از تسهیلات طرح شده در این تفاهم نامه به گونه ای برنامه ریزی می شود که در ارتباط با اولویت های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه باشد.

همچنین در قالب این تفاهم نامه و به منظور حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دبیرخانه هدایت و حمایت از طرح های پژوهشی پژوهشگاه نیرو، ضمن اعلام اولویت های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی، تسهیلاتی را فراهم خواهد کرد تا دانشجویان و اساتید بتوانند از امکانات آزمایشگاهی پژوهشگاه استفاده کرده و یا با همکاری پژوهشگاه، برای انجام پژوهش در واحدهای صنعتی مستقر شوند.

براساس این گزارش اعضای هیات علمی وابسته، به صورت داوطلبانه و به پیشنهاد واحد علوم و تحقیقات در زمینه‌های مختلف آموزش، پژوهش، فناوری و خدمات مشاوره‌ای با پژوهشگاه نیرو همکاری خواهند داشت.

در این تفاهم نامه با تکیه بر حمایت از پژوهشگران پسادکتری، مقرر شد پژوهشگاه نیرو در راستای سیاست حمایت از ایده های بدیع و نوآورانه و نیز برای تحکیم ارتباط میان دانشگاه و صنعت برق کشور، تلاش کند تا با بهره گیری از حضور اعضای هیات علمی و نیز اعضای هیات علمی وابسته، از تحقیقات پسادکتری، مشروط به آنکه در راستای طرح های پژوهشی دارای اولویت پژوهشگاه باشند، حمایت کند.

پژوهشگاه نیرو به منظور حمایت از توسعه دانش و فناوری در زمینه‌های کلیدی و اولویت دار صنعت برق، به‌ویژه در حوزه‌های نوپدید و یا حوزه های دارای رشد سریع، فرصت‌های پژوهشی را تعریف کرده و برای دوره های زمانی سه تا پنج ساله (قابل تمدید برای یک دوره دیگر) به استادان جوان و برجسته دانشگاه اعطاء می کند.

براساس این تفاهم نامه در خصوص اعطای مراتب و کرسی های تخصصی به استادان برجسته و صاحب تجربه، پژوهشگاه نیرو متناسب با تخصص های کلیدی و اولویت دار صنعت برق، کرسی های تخصصی را تعریف می کند. مراتب استادی و کرسی های تخصصی مذکور از طریق ساز و کار تعیین شده از سوی وزارت نیرو به افراد منتخب اعطاء خواهد شد.

همچنین به منظور برقراری ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیات علمی دانشگاه و پژوهشگران صنعت برق و پژوهشگاه، با هدف اعتلای پژوهش در کشور، دانشگاه و پژوهشگاه اقدام به ارائه فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی پژوهشگران خواهد کرد.