سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  میزگرد جایگاه عدالت در الگوی پایه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی با حضور حجت‌الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی و دکتر علی اصغر پور عزت از اعضای هیات رئیسه این میزگرد برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی ایسنا، در ابتدای این میزگرد مقاله الزام توجه به بخش آموزش عمومی و تخصصی در تحقق اهداف «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکتر وهاب قلیچ ارائه شد.

بر اساس این مقاله، نیروی انسانی آگاه یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصاد نوین است. چرا که پیش‌نیاز هرگونه تغییر، تحول و تکامل اجتماعی و اقتصادی وجود انسان‌های آگاه، اندیشمند و متحول است؛ شاید به همین دلیل اندیشمندان اقتصاد، منابع انسانی متخصص را بزرگترین دارایی و سرمایه اصلی یک جامعه می‌دانند.

دکتر قلیچ همچنین تشریح کرد: نکته قابل توجه آن است که گاهی از «عدالت آموزشی» و گاهی از «آموزش برای تحقق عدالت» سخن به میان می‌آید. این دو مفهوم فاصله بسیاری از هم دارند و باید توجه داشت که در این بحث، معنای دوم یعنی «آموزش برای تحقق عدالت» مد نظر است.

این مقاله همچنین به دسته‌بندی آموزش برای تحقق عدالت پرداخته و با نگاهی به افق‌ها و تدابیر پیشنهادی «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»، به اهمیت آموزش نیروی انسانی اشاره کرد.

عدالت و اشتغال زنان

«عدالت و اشتغال زنان از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»عنوان مقاله‌ای بود که توسط علی اصغر ربیعی ارائه شد.

بر اساس این مقاله، زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشریت یکی از عوامل موثر در تمام عرصه‌های زندگی بویژه از عوامل و منابع مهم نیروی انسانی در رشد و پیشرفت در اقتصاد هستند. با این وجود، در غالب جوامع حقوق آنان از سویی به نحو عالانه در سهم بری از اشتغال خود پرداخت نمی‌شود و از سویی دیگر جایگاه اشتغال زنان به نحو عادلانه و منطبق بر قوانین ارزش‌ها و قوانین بومی محقق نمی‌شود. یکی از علل عدم تحقق آن، تفاوت در مبانی فکری، ارزشی و فرهنگ‌های جوامع است که در میانه این تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این تحقیق عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی، هدف اقتصادی بوده و زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از موقعیت‌ها و فرصت‌های جامعه منطبق بر ارزش‌ها و قوانین عادلانه دست یابند. از منظر اسلام، ایفای نقش و منزلت زن در حوزه فردی و اجتماعی با لحاظ ارزش‌های الهی حائز اهمیت است.

در این تحقیق سعی شده با آسیب شناسی حضور زن در جامعه، بر این مهم تاکید شود که با تعریف درست و عدالت محور اشتغال زنان در حوزه اقتصادی، شان و منزلت زن مسلمان در ایفای نقش فردی و اجتماعی حفظ شده و از بسیاری از آسیب‌های فرد، خانواده و جامعه کاسته می‌شود.

در پایان ارائه این مقاله، افق‌ها و تدابیری منتج از تحقیق برای تحقق اشتغال زنان در حوزه اقتصادی جهت ملاحظه در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهاد شده است.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، «بررسی و نقد مساله عدالت سیاسی در افق و تدابیر الگوی پایه پیشرفت» توسط دکتر ابراهیم سرپرست سادات و مقاله‌ای تحت عنوان «رویکرد جامعه شناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» توسط دکتر مسعود محمدی الموتی ارائه شد.

همچنین «نقدی بر پیش نویس عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه» نام مقاله دیگری است که توسط دکتر عبدالرسول هاجری در میزگرد جایگاه عدالت در الگوی پایه ارائه شد.

به علاوه «لزوم نظریه بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه» توسط دکتر محمدمهدی بک نظر و «رابطه بین عدالت جنسیتی در نظام اداری و استحکام بنیان خانواده» توسط غلامرضا سمیعی ارائه شد.

در پایان این میزگرد جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.