1463311125527_olgho.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  پنجمین نشست از نهمین کنگره‌ی پیشگامان پیشرفت با ارائه‌ی مقالاتی از دانش پژوهان و نخبگان عصردیروز(پنجشنبه)، در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار علمی خبرگزاری ایسنا، در ابتدای این نشست مقاله‌ی «کیفیت ارتقای فرهنگ ایرانی اسلامی یا تحقق فرهنگ آرمانی به وسیله طراحی صنعتی» توسط سید محمدرضا موسوی اوندین دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران در این نشست ارائه شد.

بر اساس این مقاله می‌توان طراحی صنعتی را در دهه‌های اخیر، یکی ازکاراترین ابزارهای بسط فرهنگ مادی در غرب دانست. تا آنجا که این تخصص آکادمیک به نوعی مهندسی فرهنگ تعبیر شده است. در این راستا اگرچه آرمان شهری که اندیشه اسلامی ترسیم می‌کند، در ژرفا و ابعاد معنوی خویش بیش از ابعاد مادی با فرهنگ امروز غرب در تعارض و کش مکش است، اما چگونگی حیات و استمرار طراحی صنعتی در بستر فرهنگ ایرانی اسلامی و یا به تعبیری فرهنگ آرمانی جای تأمل دارد.

در این مقاله، ابتدا مفهوم ساختاری فرهنگ، طراحی صنعتی و چگونگی تعامل این دو در شرایط کنونی تشریح و سپس با تمسک به عمق معنای مهندسی فرهنگ و چگونگی تحقق عملی آن،مدل تعاملی فرهنگ آرمانی (فرهنگ برآمده از اندیشه اسلامی) و طراحی صنعتی تدوین شده است.

در ادامه‌ی این نشست، مقاله «تاریخ حجاب و پوشش در ادیان الهی و تمدن‌های بزرگ» نیز توسط الهام ملک‌زاده عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه شد.

پس از آن مقاله‌ای با عنوان«برخورداری جامعه از آزادی بیان و تاثیرات آن بر ارتقاء پیشرفت اجتماعی» توسط مهدی محمدطاهری ارائه شد که بر اساس آن آزادی موهبتی الهی است که در ذات آدمی نهادینه شده است و انسان براساس فطرت خویش که گرایش به سمت کمال دارد آزاد است که بر گزینده و انتخاب‌گر باشد.

این مقاله قصد دارد نسبت به بررسی برخورداری جامعه از آزادی بیان و تاثیرات آن بر ارتقاء پیشرفت اجتماعی اقدام کند. پیشرفت اجتماعی عملکرد مستقیم فعالیت‌های دولت و حاکمیت است که سلب و یا محدودیت در هر عامل نتیجه مستقیم بر کاهش سطح کیفی زندگی شهروندان دارد.

در ادامه این نشست مقاله دیگری با عنوان «ناهماهنگی‌های آموزشی در بازار کار ایران» توسط محمدعلی فیض‌پور استادیار و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد و مهدیه پیروی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه یزد ارائه شد که بر اساس آن، بررسی رسالت نظام آموزشی یک جامعه در فراهم کردن رشد و توسعه قابلیت‌های افراد در ابعاد مختلف از مباحث اساسی‌ است که از زوایای گوناگون بدان پرداخته شده است.

این مقاله کوشیده است تا تاثیر ترکیب نیروی انسانی شاغل در صنایع تولیدی ایران را بر عملکرد این صنایع که در این پژوهش با شاخص سودآوری مورد ارزیابی قرار گرفته است، بررسی کند. این بررسی بر حسب کدهای دو رقمی ISIC طی برنامه‌های سوم، چهارم و سه سال نخست برنامه پنجم (۹۲- ۱۳۷۹) صورت گرفته است.

بر اساس این مقاله بازنگری در سیاست‌های آموزش عالی و نیز بازار کار به تفکیک بخش‌های اقتصادی امری لازم و ضروری است.

در ادامه‌ی این برنامه، «بهبود کارایی و بهره‌وری از گیاهان دارویی به کمک تکنیک‌های زیست فناوری»در قالب مقاله ای توسط حسین غلامی، بهنام شهریاری و سمیه مرادی از دانشجویان دانشگاه شیراز ارائه شد.

علاوه بر این، مقاله «شناسایی مزیت‌های نسبی در بخش‌های اقتصادی استان‌های غربی کشور» با استفاده از شاخص ضریب مکانی نیز توسط مریم نفیسی مقدم و صابر خداوردی‌زاده دانشجویان دکترای اقتصاد، دانشگاه تبریز ارائه شد.

طبق این مقاله، ساختار اقتصادی و شیوه‌ی بهره‌وری از سرزمین و مناسبات درونی و بیرونی آن در هر مقطع از زمان نقش عمده‌ای در شکل‌گیری و سازمان‌یابی فضای کشور دارد. تجزیه و تحلیل بحث اشتغال در استان‌های مختلف می‌تواند به شناخت فعالیت‌هایی که به منزله‌ی موتور رشد و توسعه اقتصادی آن استان‌ها محسوب می‌شود، منجر شود و زمینه را برای توسعه، اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری فراهم کند.

این پژوهش به دنبال بررسی و شناسایی مزیت‌های نسبی در بخش های مختلف اقتصادی و روند آن در پنج استان غربی کشور با استفاده از نظریه اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی برآمده است.

مقاله ی دیگری که در این نشست ارائه شد «راهکار نجات ایران از بحران آب؛ کشت فراسرزمینی» نام داشت که توسط میلاد عرب، نیما پورنبی و احمد عابدی از دانشجویان رشته مهندسی آب دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گردآوری شده است.

در این مقاله آمده است که کشور ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی جزء کشورهای با بحران آب خواهد بود. رشد جمعیت، گسترش شهر نشینی، افزایش سطح رفاه و فرهنگ زندگی مردم، توسعه کشاورزی و پیشرفت صنایع، سبب افزایش تقاضای آب شده است. با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین‌المللی، لزوم قرار گرفتن ایران، در بازار رقابت آب مشخص می‌شود. کشت فرا سرزمینی، در جا به جایی آب بین حوضه‌ای، بازار گرمی دارد و در حال حاضر، در دولت‌های هوشمند و با تدبیر، جایگاه ویژه ای یافته است.

در این پژوهش با توجه به ناشناس بودن موضوع کشت فراسرزمینی در ایران، ضمن معرفی دقیق کشت فرا سرزمینی به عنوان یک راهکار نجات ایران از بحران کم آبی، به بررسی بهترین مقصد، از بین کشور‌های دوست و مد نظر دولت ایران و بهترین محصول از لحاظ عملکرد، برای ورود کشور ایران به چرخه‌ی کشت فراسرزمینی، پرداخته می شود.

همچنین «توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر تهران درافق تکامل توسعه – متوازن با تاکید بر مدیریت آینده پژوهی» نوشته امیر عباس مفرد نیز در نشست پنجم نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ارائه شد.

این مقاله اذعان دارد که توسعه فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز تکامل توسعه – متوازن است و در مقابل آن، توسعه شهرها نماد خاصی از نظام فرهنگی اجتماعی آنهاست. در این تفکر و نظریه، تحلیل بنیادهای فرهنگی اجتماعی در چارچوب شناخت تحول و تکامل توسعه – متوازن و مجموعه نیروهای مؤثر ناشی از ساز و کارهای آن نقش اساسی در راهبردها و فرایند توسعه پایدار شهرها با نگاه آینده پژوهی ایفاء می‌کند.

پس از آن یاسمن ایدلخانی، پیمان اخوان، رضا حسنوی، نویسندگان مشترک مقاله «ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران»، به اعتبار این مقاله اقتصاد مقاومتی یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشور است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی کشور مطرح کردند.

طبق این مقاله، یکی از عمده‌ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اولیه و متکی برفروش مواد خام است که تنها از مسیر دانش و تقویت و تحکیم پایه‌های دانش در کشور محقق می‌شود. بنابرین حرکت اساسی کشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان‌ها و نهادهای کشور را در تحقق این امر یاری می‌رساند.

در ادامه‌ی این نشست، پیش درآمدی بر معرفی یک الگوی پیشنهادی جهت آموزش دین با نام «مدیریت رسانش، توسعه و آموزش تخصصی کاربردی علوم دینی»، عنوان مقاله علی رضارحمانی‌پور بود.

این مقاله به این موضوع می‌پردازد که چون دین باید پاسخگوی نیازها درهمه زمان‌ها باشد، امروز با پیشرفت تکنولوژی به نظر می‌رسد تغییر چندانی درمدیریت تبلیغ دین، نحوه رساندن آن به ذی نفع و همچنین توسعه آن صورت نپذیرفته است.

بر اساس این مقاله باید با مدیریتی نوین، زمینه توسعه مفاهیم دینی را با توجه به تنوع مشاغل پی‌ریزی‌کرد و دین را فراتر از مسایل عبادی و اخلاقی درجامعه معرفی و نشر داد تا منجر به بینش دینی در افراد شود که این امر نیازمند نظام‌مند کردن مخاطب شناسی و مخاطب سازی در عرصه آموزش دینی است. طرح مسئله با استناد به قرآن و فرازی ازبیانات امام خمینی (ره) صورت گرفته است.

همچنین «بررسی وضعیت تولیدات علمی بین‌المللی حوزه فناوری‌های همگرا در پایگاه وب آف ‌ساینس» عنوان مقاله محمد امین عرفان منش و امیر رضا اصنافی بود.

این پژوهش با رویکرد علم سنجی و به منظور بررسی میزان تولیدات علمی بین‌المللی در حوزه فناوری‌های همگرا (زیست فناوری، نانوفناوری، اطلاعات و علوم شناختی) در پایگاه وب آف ساینس طی سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۱۴ انجام شده است. این پژوهش، نشان می‌دهد ۹۲۰ مدرک علمی در این زمینه توسط کشورهای مختلف جهان منتشر شده است.

مقاله حاضر نشان می‌دهد که کشورهای ایالات متحده، کره جنوبی و چین دارای بیشترین تولیدات علمی بوده اند. ایران با تولید ۲۰مقاله در این حوزه، رتبه ۱۵ را از بین ۲۰ کشور داشته است. کشورهای امریکا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، مالزی و اسپانیا در تولیدات علمی در حوزه NBIC با پژوهشگران ایرانی همکاری داشته‌اند. دانشگاه تربیت مدرس با تولید ۹مدرک، دانشگاه تهران با تولید ۸مدرک و دانشگاه تبریز با تولید ۳مدرک در رتبه های اول تا سوم دانشگاه‌های پرتولید ایرانی در حوزه NBIC قرار دارند.

‎علاوه بر مقالات،مقاله‌ی «مبانی معرفت شناسی مردم‏سالاری دینی، با تأکید بر اندیشه‏ امام خمینی(ره)» توسط مرتضی علویان و حامد رضایی ارائه شد.

این مقوله به موضوع معرفت‌شناسی می‌پردازد و ادعا می کند معرفت‏‌شناسی به معنای شناخت است و بررسی می‌کند که اندیشمند چگونه به جهان، انسان و جامعه می‏نگرد و این نگرش، متأثر از چه نوع بینشی است. معرفت‏‌شناسی مردم‏سالاری دینی، مبتنی بر معرفت‌‏شناسی توحیدی بوده که در آن، وحی و عقل از منابع اصلی شناخت است. هستی‏‌شناسی مردم‏سالاری دینی نیز، مبدأ و مقصد همه‏ موجودات هستی را خداوند می‏داند.

در ادامه این نشست همچنین مقاله «بیمه محصولات کشاورزی در برخی کشورهای توسعه یافته دنیا»، اثر مشترک مهدی فولادی‌زاده، زهرا خیشه و محمد آزادی ارئه شد که به بحث بیمه می‌پرداخت.

در این مقاله آمده بیمه محصولات کشاورزی ابزار مهمی برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ا‌ی بخش کشاورزی، منطقه‌ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، اشاعه‌ی روش‌های نوین زراعی – دامی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستائیان به شمار می‌رود.

در این تحقیق بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرو در صعنت بیمه بصورت جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی بررسی شد. کشورهای توسعه یافته نسبت به صنعت بیمه محصولات کشاورزی، دید یارانه‌ای و ابزار دقیق مدیریتی در بخش کشاورزی را دارند.

مهم‌ترین مباحث در بخش بیمه محصولات کشاورزی شامل؛ اجباری یا عدم اجباری بودن، حق بیمه، غرامت و عوامل خطر تحت پوشش است. کشورهای مورد بررسی معتقدند که بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند به عنوان تضمین کننده و حفظ بخش کشاورزی مطرح شود. بنابراین باید سازوکار آن در جهت حفظ بهره‌بردار تنظیم شود. میزان حق بیمه باید متناسب با ارزش محصول باشد همچنین میزان حداقلی غرامت قابل پرداخت باید به حدی باشد که بخش بیشتری از خسارت را جبران کند.