کرسی های نظریه پردازی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در راستای توجه به علوم انسانی در راستای اندیشه های ایرانی اسلامی امسال ۶۰ کرسی نظریه پردازی در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برگزاری کرسی های نظریه پردازی در این دانشگاه از دو سال گذشته آغاز شده و این دانشگاه از سوی شورای حمایت از کرسی های نظریه پردازی به عنوان دانشگاه نمونه در کشور تعیین شده است.

برگزاری ۵۴ کرسی ترویجی در دانشگاه علامه در سال ۹۴

وی افزود: در سال ۹۳ در دانشگاه علامه طباطبایی تعداد ۳۴ کرسی ترویجی و در سال ۹۴ نیز ۵۴ کرسی ترویجی در این دانشگاه برگزار شد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: در مجموع طی سال های گذشته تنها ۱۰ نظریه ثبت شده در کشور وجود دارد که ۳ نظریه مربوط به دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.

حضور ۵ وزیر برای شرکت در نشست های حل مشکلات جامعه

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طی دو سال گذشته نشست های تخصصی برای حل مشکلات جامعه نیز در این دانشگاه برگزار شد که در این جلسات وزرا، معاونین آنها و اساتید درخصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو می کنند.

سلیمی تاکید کرد: پیشنهادهای مطرح شده در این نشست ها برای مسئولین کشور ارسال می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون ۵ نفر از وزرای کشور، معاونین آنها و روسای برخی از بانک ها در این جلسات شرکت کرده اند.