1445341179254_hamid forootan-2.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس صندوق رفاه دانشجویان با تاکید بر اینکه این صندوق از کیفیت غذای دانشجویان راضی نیست،از طرح پیشنهادی توسط صندوق رفاه دانشجویان به دولت جهت ارتقای کیفیت غذای دانشجویان خبر داد.

مهندس ذوالفقار یزدا‌ن‌مهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا،با بیان اینکه صندوق رفاه دانشجویان از کیفیت غذایی دانشجویان در دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها راضی نیست، افزود: بودجه مورد نیاز برای غذای دانشجویان ۱۲۰۰ میلیارد تومان است،در حالی که در این حوزه فقط ۴۴۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود. پیشنهاد صندوق رفاه دانشجویان به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این است که دولت ما به تفاوت ۴۴۰ میلیارد تومان تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان را در قالب تسهیلات در جهت ارتقای زیرساخت‌ها و تبدیل آشپزخانه‌ها از آشپزخانه سنتی به صنعتی اعطا کند.

وی افزود: همچنین در بودجه سال ۹۵ اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه تغذیه به دانشگاه‌ها دیده شده است که چنانچه تصویب شود، این سازمان ۱۰۰ میلیارد تومان در بخش ارتقای تغذیه و تنوع تغذیه به دانشگاه‌ها تخصیص می‌دهد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان در پایان با اشاره به آسب شناسی غذای دانشجویان اظهار کرد: صندوق رفاه دانشجویان در حال مطالعه و آسیب شناسی وضعیت تغذیه و سلف سرویس دانشگاه‌ها است تا بر اساس نتایج آن در جهت عدالت محوری، ارتقا و تنوع غذایی گام برداشته و غذایی که به داشجویان ارائه می‌شود را قیمت گذاری کند.