untitled-87.bmp

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  پنجمین نشست الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت امروز نیز با ارائه مقالاتی ادامه داشت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری ایسنا ، ” روش‌شناسی تدوین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی”، عنوان مقاله‌ایی بود که توسط دکتر زهره کاظمی ارائه شد. در این مقاله مراحل تدوین شاخص‌های پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی در چهار مرحله ارائه شد. مرحله اول، مفهوم ‌سازی پیشرفت در حوزه مورد نظر. مرحله دوم، استخراج معیارهای پیشرفت بر اساس گفتمان اسلامی ایرانی. مرحله سوم، طراحی نماگر‌های پیشرفت بر اساس الگوی اسلامی ایرانی و مرحله چهارم، یک‌پارچه‌سازی نماگرها و تدوین شاخص اسلامی ایرانی پیشرفت است.

این پژوهش دو پیشنهاد دارد یکی این‌که در تدوین شاخص‌های ارزیابی پیشرفت اسلامی ایرانی، روشی یکسان به کار برود تا در نهایت برقراری ارتباط مفهومی و مصداقی میان شاخص های تدوین شده در عرصه های مختلف امکان پذیر باشد. دیگر این که شاخص‌های ارزیابی پیشرفت در ساختار واحدی در مرکزی مانند شورای راهبری ارزیابی وضعیت کشور تدوین شود و مورد پایش قرار گیرد.

**نقد پیش‌نویس الگو

“نقدی بر شیوه تنظیم و محتوای پیش نویس الگوی پایه؛ الگویابی مدرن یا الگوسازی آفرینش مبنا” عنوان مقاله بود که دکتر عباسعلی شاهرودی ارائه کرد. در این مقاله طراحی الگوها در سطوح متفاوت سطح مبانی نظری، سطح اهداف و سیاست های کلان، سطح حوزه ها و عرصه های خاص و سطح تدابیر و برنامه‌های عملیاتی می تواند انجام گیرد.

**نقد در قالب مدل آرامبام

در ادامه نشست الگوی پایه پیشرفت مقاله ایی تحت عنوان “نقد الگوی پایه پیشرفت در قالب مدل «آرامبام»”، توسط دکتر علیرضا گلشنی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا( استان اصفهان) ارائه شد. در این پژوهش، مدل آرامبام این طور تعریف شده است: این مدل، یک مدل بومی و ابتکاری است و در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قابل استفاده و دارای هفت محور اساسی است و آرامبام، مخفف هفت محور فوق و به معنی بام آرام یا بلندای آرامش است. بدین معنی که اگر مهمترین دغدغه مادی و معنوی انسان را در ابعاد فردی و اجتماعی، امنیت و آرامش بدانیم، این مدل از پتانسیل های لازم برای تأمین آن برخوردار است. عنوان لاتین این مدل نیز «PAP» است که در واقع مخفف همان هفت مؤلفه به زبان انگلیسی است و بطور متناوب با دو حرف «P» و «A» تکرار می شود. علت انتخاب عنوان لاتین برای مدل، امکان طرح آن در خارج از کشور است.

**تحقق آینده مطلوب برای انسان

“نقد محتوایی و روشی اسناد پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”، عنوان مقاله حجت‌الاسلام ایمان کاظمی مقدم بود که هدف از پژوهش در این مقاله،کشف خلاهای محتوایی و روشی سند پیشنهادی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارائه پیشنهادهای سازنده جهت رفع خلاهای شناسایی شده و ارائه «نقشه تولید سند راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» تعریف شده است. در مقاله یاد شده، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عبارت است از: «نقشه‌ای از سازه‌ها و عرصه‌ها بر اساس نظام نیازهای انسان، مبتنی بر پارادایمی دینی و دارای راهبردهایی در هر یک از عرصه‌ها و سازه‌ها است که به تمامی نیازهای انسان در عالم هستی پاسخ می‌دهد و آینده‌ای مطلوب را برای انسان محقق می‌کند». پیشنهاد مقاله فوق،تعریف پروژه «مبانی و چارچوبه فکری الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برای کشف تمام مولفه‌ها و گزاره‌های پارادایمیک الگوی پیشرفت» است.

**الگوریتم فتح افق‌ها

حجت‌الاسلام احمد شعبانی، در این همایش با مقاله ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در راستای دستیابی به «الگوریتم فتح افق‌ها»، حضور داشت. مقاله یاد شده تصریح دارد که در هیچ یک از پیش‌نویس‌های ارائه‌شده، الگوریتم اجرای گام به گام تدابیر برای فتح مرحله به مرحله افق‌ها ترسیم نشده است. مقاله حاضر، این نقیصه را یکی از تبعات منفی نقیصه‌ای کلان‌تر می‌داند و آن، عدم تعریف و ترسیم «راهبرد کلان پیشرفت اسلامی» در پیش‌نویس الگوی پایه پیشرفت است. دو نقیصه مذکور موجب بروز اشکالی دیگر شده است و آن، غفلت از افق‌هایی است که تحقق بسیاری از افق‌های مطرح‌شده، متوقف بر تحقق آنهاست. این مقاله، ضمن تبیین اشکالات مذکور و تذکّر به برطرف‌ساختن آنها، اولا بر اساس مبانی اعتقادیِ دین اسلام، راهبردی را با عنوان «راهبرد شکوفاسازی فطرت» تبیین و ترسیم کرده، آن را به عنوان استراتژی کلان پیشرفت اسلامی، پیشنهاد می‌کند.

**خرسندی از منزلت اجتماعی

دکتر علیرضا عسگری با مقاله کوتاه عملکرد سیستم عصبی برای طراحی الگوی پیشرفت، به دنبال اثبات این موضوع بود که آیا عملکرد سیستم عصبی می تواند “الگویی” برای طراحی اﻟﮕﻮی ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ باشد. این پژوهش معتقد است الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ی اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته اند وعده هایی را که درخصوص ارزش هایی نظیر ”آزادی“ و ”عدالت“ داده بودند، محقق کنند. این مقاله در برخی از افق‌هایش موارد زیر را دیده است: فقر، فساد، تبعیض، طلاق، اعتیاد و جرم در کشور روند کاهشی دارد. معلمان و استادان از منزلت اجتماعی خود خرسندند و پزشکان، قضات، روحانیون، نظامیان و مدیران نظام به لحاظ سلامت نفس و حسن عمل از اعتماد عمومی برخوردارند. همه مردم تحت پوشش تأمین اجتماعی در حوزه سلامت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاری اند. در این پژوهش، به نظر می رسد تدبیرها بیشتر مبتنی بر مشکلات حال حاضر تدوین شده است.