سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  مشهد- ایرنا- سومین گردهمایی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه ۹ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری روز پنجشنبه در مشهد برگزار شد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد در این گردهمایی گفت: تدوین برنامه راهبردی و ماموریت گرایی دانشگاهها در حوزه پژوهش و فناوری به منطقه نهم واگذار شده است.
منطقه ۹ آموزش عالی کشور شامل دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری مستقر در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان است.
منطقه ۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با در اختیار داشتن ۱۹ دانشگاه و پنج پارک علم و فناوری به عنوان یکی از بزرگترین مناطق ۹ گانه وزارت علوم محسوب می شود.
دکتر احمد رضا بهرامی افزود: نحوه تعامل دانشگاهها با سازمان استاندارد در زمینه آزمایشگاه ها و کارگاه ها، تدوین نظام نوین آزمایشگاهی با تاکید بر بخش خصوصی، نحوه تعامل بین پارکهای علم و فناوری، تجاری سازی و بررسی الگوهای دانشگاهی موضوعات دیگری است که پیگیری آنها به مناطق دیگر وزارت علوم واگذار شده است.
وی اظهار کرد: هر چند منطقه نهم وزارت علوم در زمینه تدوین برنامه راهبردی و ماموریت گرایی دانشگاهها پیشرو است اما در مورد موضوعات دیگر دچار عقب ماندگی است که باید جبران شود.
وی گفت: هم اکنون ادبیات ماموریت گرا در وزارت علوم غالب شده به این معنی که دانشگاه ها باید ماموریت خود را با توجه به داشته های خود و ظرفیتهای خالی بقیه دانشگاهها تعریف کنند.
بهرامی افزود: برنامه پیشنهادی ما برای تدوین سند راهبردی پژوهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارکهای علم و فناوری منطقه ۹ کشور مدل کنسرسیومی است که در آن همه با هم هستند و هر کس به اندازه ظرفیت خود در برنامه مشارکت می کند و خروجی هم به نام کنسرسیوم خواهد بود لذا نباید در این مدل نگران واگرایی بود.
وی اظهار کرد: یک برنامه راهبردی باید عملیاتی باشد و عملیاتی بودن به این معناست که بطور مثال برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد قابل اجرا در دانشگاهی دیگر نباشد چون بر اساس توانمندی و داشته های این دانشگاه تنظیم شده است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به تدوین سند راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این سند باید به دل دانشکده ها و گروههای آموزشی برود و توسط آنها ارزیابی شود.
بهرامی افزود: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از نظر بزرگی و تعداد دانشجو و اعضای هیات علمی به اندازه یک دانشگاه است اما در سند راهبردی دانشگاه فردوسی هیچ اختیاری به این دانشکده داده نشده است در حالی که یک سند هر چه از لایه های پایین تر نوشته شود کارآمد تر و اجرایی تر است به عبارت دیگر سند نوشتن باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی با اشاره به انتقال دبیرخانه آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی به دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: باید از این فرصت به خصوص در جذب یک درصد پژوهشی دستگاههای اجرایی بهره برد.
۱۹۲۲ / ۶۰۵۳/ ۶۰۷۵