سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه ۴۷ هزار فارغ التحصیل این دانشگاه در کشور نقش آفرینی می کنند، گفت: کارنامه دانشگاه صنعتی شریف کارنامه بسیار درخشانی است و حاکی از موفقیت های بسیار زیاد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش عصر چهارشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، اسحاق جهانگیری در آئین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: حیات مستمر علمی این مجموعه همواره پیش رونده و پیشران بوده و یکی از افتخارات مهم کشور ماست.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: به عنوان یک مسئول اجرایی کشور احساس غرور می کنم که در کشور ما این مجموعه با موقعیت علمی بسیار مناسب در سطح داخلی و جهانی تاکنون عمل کرده و افتخار آفریده است.
وی با بیان اینکه بخشی از تحصیلات خود را در این دانشگاه گذرانده است، گفت: در طول دوران مسئولیت کاری که عمدتا مسئولیت های اجرایی و صنعتی بوده توفیق داشتم از توان دانشگاه صنعتی شریف در پیشبرد کارهای کشور استفاده کردم.
جهانگیری افزود: اساتید بزرگوار دانشگاه صنعتی شریف همواره در حل گره های مهمی که در دوران مسئولیتم داشتم کمک کردند تا این گره ها را باز کنم.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: برای اولین بار استراتژی توسعه صنعتی کشور با کمک دانشگاه صنعتی شریف تدوین شد و به عنوان یک راهبرد مهم توسعه ای کشور در اختیار مسئولین اجرایی قرار گرفت.
وی گفت: این تصویر مثبت همیشه در ذهن من هست که دانشگاه صنعتی شریف آن جاهایی را که گره ای در کار کشور وجود داشت، کمک کرد که گره ها را باز کنم.
جهانگیری ادامه داد: در مقطعی که دانشگاه صنعتی شریف ایجاد شد اراده کشور بر این بود که نهادهای توسعه ای شکل بگیرد و توسعه کشور پیش رود.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در آن مقطع در بخش های برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت صنعتی برای تربیت مدیران و دانشگاه صنعتی شریف برای تربیت نیروی انسانی توانمندی که فکر می شد برای توسعه کشور نیاز است، اقدام شد.
جهانگیری گفت: انسان وقتی در اسناد تاریخی مرور می کند به این نتیجه می رسد که در ایجاد این دانشگاه هدف و فلسفه های مهمی وجود داشته است.
ادامه دارد