وحیداحمدی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: در جلسه شورای پژوهشی علوم انسانی وزارت علوم به دنبال ساماندهی و ماموریت گرا کردن تحصیلات تکمیلی در این حوزه هستیم.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع ساماندهی و ماموریت گرا کردن تحصیلات تکمیلی در علوم انسانی قرار است مورد توجه دانشگاه ها و مراکز پژوهشی این حوزه قرار گیرد و این مراکز برنامه های خود را در این راستا به شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح تغییر روند مدیریت پژوهش باید مورد توجه قرار گیرد تا پژوهش نقش بیشتری بر تحصیلات تکمیلی حوزه علوم انسانی ایفا کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در جلسه شورای پژوهش و فناوری علوم انسانی موضوع طرح جامع تدوین الگوی اعتلای علوم انسانی از سوی پژوهشگاه علوم انسانی مطرح شد که اعضای جلسه پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این طرح مطرح کردند.

احمدی گفت: در این طرح تاکید شده است تا وضعیت موجود علوم انسانی با رویکرد نقش آفرینی بیش تر در جامعه دنبال شود.

وی عنوان کرد: قرار است دیدگاه های اعضای این شورا به صورت مکتوب به پژوهشگاه علوم انسانی ارائه شود و این طرح ناظر به پیشنهادهای اعضا اصلاح و در پژوهشگاه اجرایی شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: همچنین در این جلسه گزارش عملکرد پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد.