سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران-ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از بازسازی خوابگاه های دانشجویی قدیمی خبر داد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم ، محمد فرهادی از خوابگاه احسان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی بازدید کرد.
در این بازدید فرهادی با حضور در اتاق های این خوابگاه با دانشجویان به گفت و گو نشست و دانشجویان نیز مسائل، دیدگاه ها و نظرات صنفی و آموزشی خود را با وزیر علوم در میان گذاشتند .
وزیر علوم پس از بازدید در خصوص وضعیت این خوابگاه اظهار داشت: خوابگاه احسان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی که مختص دانشجویان پسر نخبه و کارشناسی ارشد و دکترا است ،جزو خوابگاه های مناسب این دانشگاه محسوب می شود.
فرهادی همچنین به رتبه بندی خوابگاه های دانشجویی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۷ درصد از خوابگاه ها در رتبه های چهار و پنج قرار دارند و جزو خوابگاه هایی محسوب می شوند که لازم است بازسازی در آنها صورت گیرد.
وی تاکید کرد: در سال جاری باید سرمایه گذاری خوبی بر روی خوابگاه های دانشجویی صورت گیرد تا قابل استفاده بیشتر برای دانشجویان باشد.
در این بازدید مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ، ذوالفقار یزدان مهر رئیس صندوق رفاه دانشجویان و علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی وزیر علوم را همراهی کردند.
فراهنگ ** ۹۱۸۷** ۱۵۶۹