محمد رضا فراهانی معاون وزیر بهداشت سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت بر حفظ استقلال و بی‌طرفی شورای انضباطی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: شورای انضباطی به هیچ عنوان وارد کارهای فرهنگی و مشاوره‌ای نشوند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمدرضا فراهانی در همایش سراسری شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با انتقاد از جانبداری یکی از دبیران شورای انضباطی به نفع دانشگاه، تاکید کرد: می‌خواهیم این پدیده شوم و پلید که شورای انضباطی ابزار دست کسی شود، در دانشگاه‌ها اتفاق نیفتد و بدون دلیل دانشجویان احضار و بازخواست نشوند.

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت با ابراز نگرانی از انجام کارهای فرهنگی و مشاوره‌ای توسط شورای انضباطی در برخی دانشگاه‌ها، هشدار داد: شورای انضباطی دانشگاه‌ها به هیچ عنوان وارد کارهای فرهنگی و مشاوره‌ای نشوند.

فراهانی با حساس و مهم خواندن کار دبیران شورای انضباطی در دانشگاه‌ها، اظهار داشت: شما نقش قضات یک محکمه قضایی در فضای دانشگاه‌ها را دارید، لذا باید کاملا بی‌طرفه قضاوت کنید، نه طرف دانشگاه را بگیرید و نه طرف دانشجو را ، بلکه بر اساس آنچه که تشخیص می‌دهید، حق است، عمل کنید.

وی گفت: دانشجویان بیهوده احضار نشوند. به عنوان مثال دانشجویان را مورد بازخواست قرار می‌دهند که چرا انجمن اسلامی تشکیل داده‌اید، به شما چه ربطی دارد.

معاون وزیر بهداشت خطاب به دبیران شورای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر حفظ بی‌طرفی تاکید کرد و افزود: شما نزد خدا مسئول هستید و در مقابل کسی که به شما مراجعه کرده و دادخوایی می کند، باید نزد خدا پاسخگو باشید، چرا که شما به عنوان دبیران کمیته انضباطی نقش بازپرس را دارید، لذا باید در جایگاه بی‌طرف بنشینید.

وی اظهار داشت: به نظر من شما در شورای انضباطی پرسشگری به شکل بازجویی هم نکنید، چون وجهه خوبی ندارد در دانشجویان ایجاد ذهنیت و عقده می‌کند. این وظیفه رئیس دانشگاه است که فرد خاطی را به دفتر خود بکشاند، آنهم با برخوردی مناسب و پدرانه نصحیت و ارشاد کند.

فراهانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت سیاسی دانشجویان در دانشگاه‌ها، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند که خدا لعنت کند کسانی را که می‌خواهند دانشجویان غیرسیاسی باشند، در واقع این افراد می‌ترسند دانشجوی آگاه و مشارکت ‌جو صندلی آنها را در دانشگاه با خطر مواجه کند.

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت اظهار داشت: اگر در کار خود کوتاهی کنید، فضای دانشگاه آلوده می‌شود، اگر تندروی کنید، حقوق دانشجویان را زیر پا گذاشته‌اید و باید پاسخگو باشید، چرا که هم حق الناس وهم حق‌ا… بر گردان شما می‌افتد، لذا از شما خواهش می‌کنم بیطرفانه و بر اساس عدالت برخورد کنید.

وی افزود: شما در دانشگاه قدرت برخورد با دانشجویان را دارید،‌ لذا باید از این قدرت به شکل مشروح و در حد ضرورت و شرایط مورد نیاز استفاده کنید، اگر کاری کنید که یک نفر در واکنش به رفتار شما از زیر چتر نظام اسلامی خارج شود و یا موضع بگیرد، کار شما قابل توجیه نیست و باید پاسخگو باشید.

فراهانی بر ترویج ادبیات اقناعی در شورای انضباطی دانشگاه‌ها تاکید کرد و افزود: ادبیات قهری پاسخ نمی‌دهد و تجربیات گذشته نشان می‌دهد که نتیجه معکوس دارد، اما اگر در مسیر اعتدال حرکت کنیم، نتیجه بهتری خواهیم گرفت، ضمن آنکه هم حق‌الناس و هم حق‌ا… نیز بهتر رعایت می‌شود.

وی با اذعان به اینکه در مدت زمان تصدی پست معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزارت بهداشت به شورای انضباطی وقت کافی اختصاص نداده است، گفت: با مطالعه پرونده‌هایی که در شورای انضباطی ارزیابی شدند در جریان ریز کارها و حکم‌های صادر شده قرار گرفتم و پرونده‌هایی را که برای تجدید نظر به شورای مرکزی انضباطی ارجاع شده نیز مطالعه کردم.

معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس وزیر بهداشت در پاسخ به درخواست دبیران شورای انضباطی دانشگاه‌ها، مبنی بر وضعیت نامناسب و نبود ردیف استخدامی، گفت: می‌دانم که ردیف شغلی، حق و حقوق پرسنل شاغل در شورای انضباطی دانشگاه‌ها چندان مطلوب نیست، برای حل این مشکل باید درخواست شما به صورت یک طرح منسجم با توجیه قانونی همراه باشد.

وی با تاکید براین که برای احیای حقوق دبیران و کارکنان شورای انضباطی دانشگاه باید طرحی از سوی آنان به وزارتخانه ارائه شود، پیشنهاد کرد که کمیته‌ای تشکیل شود و همه‌ دبیران و کارکنان شورای انضباطی دانشگاه‌ها در این کمیته عضو شوند و با بررسی حقوق و مزایای شاغلان همتراز خود در سایر بخش‌های دانشگاه کارشناسی‌های لازم را انجام داده و به صورت یک طرح ارائه کنند.

فراهانی افزود: اگر طرح قابل قبول را به من ارائه کنید، از طریق قانونی حق و حقوق شما را پیگیری می‌کنم، چرا که ایجاد شورای انضباطی در دانشگاه‌ها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، نمی‌شود که یک بخشی در دانشگاه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قانون مصوب شود، اما جایگاه، ردیف شغلی و حق و حقوقی برای آن در نظر گرفته نشود.

معاون وزیر بهداشت دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای را ناقص و دارای ایراد دانست و  اظهار داشت: زمانی که مفاد قانون اخلاق حرفه‌ای تصویب شد من در جریان قرار نداشتم و زمانی که ابلاغ شد مطلع شدم، اما چون امضای وزیر را داشت، بنده نواقص را در نامه‌ای به معاونت حقوقی وزارتخانه اعلام کردم و آنها نیز از نظر حقوق ایرادات ذکر شده را وارد دانستند و اکنون نیز در دست بررسی برای رفع نواقص است.