1440320118021_IMG09164710.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند، گفت: ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کار آمد در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه ضرورتی انکارناپذیر شده است.

دکتر نظر دهمرده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان افزود: دانشگاه و جامعه علمی فرهنگی به عنوان آگاه ترین قشر جامعه ‌باید با ارزیابی و تحلیل علمی و منطقی شرایط بین‌المللی و وضعیت داخلی کشور در طراحی و پیشنهاد مناسبترین فرآیند توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی پیشگام باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه گفت: دانشگاه باید نقش هدایت و رهبری جامعه را از طریق اشاعه فرهنگ و ارزشهای اساسی،‌ نظام اجتماعی و پرورش روحیه تتبع،‌ خلاقیت و ابتکار عهده دار باشد.

دهمرده تصریح کرد: امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله‌ای کار آمد در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه ضرورتی انکارناپذیر شده است.

به گفته وی، ارتباط صنعت با دانشگاه با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می‌کنند نیازمند ساز و کارهای ویژه‌ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه‌های مناسب به عنوان حلقه‌های واسط این ارتباط نمی توان بر کارآمدی آنها امیدوار بود.

دهمره در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه از دو نظر در توسعه اقتصادی موثر است یکی از نظر تامین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهره‌وری افراد و دوم از نظر گسترش مرزهای دانش و فن و جلو بودن فناوری، چون مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره وری و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاهها است.

وی بیان کرد: صنعت برای شکوفایی خود و روی آوردن به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن چنین چیزی ممکن نمی‌گردد و دانشگاه نیز برای جذب صنعت، ‌توانمندی‌های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن می‌تواند بر روی آوری صنعت امیدوار باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه در پایان گفت: در نهایت اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می آورد.