1411279186455_IMAGE635241612880562276.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  رییس دانشگاه فرهنگیان گلستان،در خصوص اقدامات الگوی تولید دانش وعلم دردانشگاه ها به ثروت اظهار کرد:دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه ماموریت گراست که وظیفه آن تربیت وبهسازی معلمان موردنیاز آموزش وپرورش است و وظیفه تولید دانش را صرفا بر عهده ندارد اما با توجه به ماموریتی که دارد ، به عنوان یکی از حلقه های اولیه زنجیره تولید دانش در کشور نقشی بنیادی ایفا می کند.

دکتر بهجت تربتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)منطقه گلستان، تصریح کرد: دانشگاه فرهنگیان، حلقه رابط تولید علم در آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور است.چرا که فعالیت های اموزشی، سبک و کیفیت آن در مدارس می تواند نوع نگرش پژوهش محورانه را پایگذاری نموده و به آینده علمی واقتصادی کشور جهت بخشد.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه ها برای پرداختن به اقتصاد دانش بنیان یا با باید زیر ساخت هایی مثل آزمایشگاه های تخصصی یا شرکت های دانش بنیان را در دانشگاه ایجاد کنند اضافه کرد: در این میان اهمیت این مسئله زمانی روشن می شود که نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان متعهد، متخصص، و با روحیه پژوهش گری و آشنا به علوم جدید بسیار حائز اهمیت است،تا با تربیت معلمان فکور جهت پرورش استعداد های فرزندان این مرز وبوم ، سهم بزرگی را می تواند در تولید دانش، توسعه اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان در کشور داشته باشند.

وی افزود :شاید بتوان قضاوت کرد و انتظار داشت که بهترین نوع علم آن باشد که در دانشگاه ها و مراکز آموزش علمی صورت می گیرد اما این افراد در دوران آموزشهای عمومی، در شرایط انتقال دانش قرار گرفته اند و حال در دانشگاه ها با داشتن این مهارت ها می خواهند ضمن توسعه یادگیری ها، به اتکای فضای مناسبی که ساختار دانشگاه در اختیارشان می گذارد و با اتکا به مهارت های یادگیری که در طول دوران آموزش عمومی کسب کرده اند و با جمع بندی و استنتاج از دانشهای فرا گرفته خود و الگو برداری مناسبی که از معلمان خود کرده اند ، به مفاهیم تازه و ناب دست یابند.

رییس دانشگاه فرهنگان امام خمینی (ره) در خصوص همکاری های علمی وپژوهشی با ارگانها و سازمان های دیگر اظهار کرد :در راستای توسعه همکاری های علمی ، پژوهشی و فرهنگی و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل و امکانات موجود در دانشگاه ها و ادارات و سازمانها، پردیس امام خمینی(ره) با دانشگاه گلستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ملی تاجیکستان، دانشگاه اسلاویانی روسیه، انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان-پیوند، موسسه فرهنگی میرداماد و اداره کل ارشاد اسلامی گلستان اقدام به عقد تفاهم نامه نموده است.