سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس صندوق رفاه دانشجویان از نیاز دانشگاه ها به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه تغذیه خبر داد و گفت: با افزایش بودجه تغذیه دانشجویان در سال جاری موافقت شده است.

ذوالفقار یزدان مهر رییس صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از دو سال گذشته، بودجه تغذیه به دانشگاه‌ها واگذار شد، پیش از این بودجه تغذیه در اختیار صندوق رفاه بود و صندوق اقدام به توزیع آن می کرد.
وی افزود: در حال حاضر صندوق رفاه در بحث نظارت و راهبری امور تغذیه دانشگاه‌ها ورود دارد.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان بیان کرد: دانشگاه ها به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در بخش تغذیه نیاز دارند، در حالی که سال ۹۴ کل اعتبار دانشگاه‌ها در این بخش ۴۴۰ میلیارد تومان بود.
وی با بیان اینکه کمبود اعتبارات کیفیت غذای دانشجویی را زیر سوال می برد، عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی، سال گذشته مدلی ارائه و پیشنهاد شد تا همین میزان در بودجه ۹۵ برای اعتبارات تغذیه در نظر گرفته شود منتهی در قالب هدفمندی یارانه تغذیه به صندوق رفاه تسهیلات داده شود.
یزدان مهر بیان کرد: از این رو درخواست کردیم دولت ما به التفاوت نیاز دانشگاه‌ها در بخش تغذیه را تأمین کند، در واقع اعتبار به عنوان تسهیلات باشد نه یارانه و صندوق این اعتبار را در اختیار دانشگاه ها قرار دهد تا هم کیفیت غذای دانشجویان و تنوع آن ارتقا یابد هم بار بر دوش دولت کمتر شود.
رئیس صندوق رفاه دانشجویان درخصوص افزایش میزان بودجه تغذیه دانشجویان افزود: در سال جاری با افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بخش موافقت شده اما هنوز با میزان نیاز دانشگاه ها فاصله داریم. البته کاری که در صندوق رفاه دنبال می شود جذب سرمایه بخش خصوصی است تا در نهایت به دانشجویان خدمات بهتری عرضه شود.