سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی گفت:کار تدوین ایین نامه انتخاب دانشجوی نمونه این دانشگاه از یک سال پیش شروع شده و در جلسه شورای دانشگاعه به تصویب رسید.

 

عباس علایی معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تدوین دستور العمل انتخاب دانشجوی نمونه در دانشگاه علمی کاربردی اظهار داشت: در راستای سیاست‌های انتخاب افراد نخبه و ارتقای آموزش های مهارتی، امکان سنجش و ارزیابی عملکردهای مهارت محور و ارائه آموزش های مورد نیاز در جهت برنامه ریزی بهتر این دانشگاه این دستور العمل تدوین شد.
وی ادامه داد: برای بهبود ارزیابی مستمر در سطوح علمی دانشگاه و ایجاد توسعه مبانی علمی آموزشی در راستای سیاست های ابلاغی اقثصاد مقاومتی این دستورالعمل منطبق بر آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه وزارت علوم تدوین شده است.
علایی تاکید کرد: بیش از یکسال کار کارشناسی برای تدوین دستور العمل انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربردی طول کشید و در نهایت در شورای تخصصی دانشگاه به تصویب رسید.
معاون سنجش و خدمات آموزشی و دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی اظهار داشت: اجرای دستورالعمل انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه علمی کاربردی باهدف تقویت روحیه خودباوری و رقابت سالم است.
وی عنوان کرد: فرایند انتخاب دانشجوی نمونه از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۱ خرداد ماه ادامه می یابد که دانشجویان کاندید پس از بررسی در کمیته علمی و تخصصی در گروه های دانشگاه علمی کاربردی مطرح و در نهایت با حضور رییس دانشگاه و اعضای شورا در هفته آخر شهریور معرفی می شوند.
علایی یاد آور شد: دانشجو نمونه انتخاب شده در جشنواره بین المللی اختراعات و ابداعات علمی کاربردی که همه ساله در مهر ماه انجام می شود شرکت و در آن مراسم از او تقدیر می شود.