6-4.jpeg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  اولین همایش تخصصی صنعت عینک، با عنوان صنعت عینک و آموزش‌های تخصصی، چالش ها و راه کارها، به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس دانشگاهی ایسنا، در این همایش، شرایط فعلی آموزش های تخصصی صنعت عینک، نظام آموزش های مهارتی در وزارت بهداشت در این حوزه، ظرفیت های نظام های ترمیک و تک پودمان علمی کاربردی و نیازهای آموزشی این صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

در این همایش که با حضور معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، روسای برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، نمایندگانی از وزارت علوم، اتاق اصناف ایران، روسای اتحادیه های عینک سراسر کشور، انجمن های علمی در محل سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد، دکتر قرنفلی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی، ضمن اشاره به برنامه دولت برای تاسیس سازمان همکاری های بین المللی ایران و توانمندی های این صنعت در داخل کشور، تلاش برای ارائه خدمات آموزشی در کشورهای اسلامی منطقه را مورد تاکید قرار داد.

دکتر مجدالدین، رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی، نیز ضمن تشریح ظرفیت های موجود آموزش های علمی کاربردی، آمادگی این موسسه را برای ارائه دوره های آموزشی مورد نیاز این صنعت، با همکاری اتحادیه های عینک سراسر کشور، اعلام کرد.

همچنین در این همایش دکتر سارنگ، دکتر صادقی تبار، دکتر همایون آریا و دکتر توسلی به تشریح ضرورت های توسعه آموزش در اصناف، نظام آموزش های مهارتی در وزارت بهداشت، ساختار و جایگاه دانشگاه علمی کاربردی در گسترش آموزش های تخصصی مهارتی و نقش آموزش های تخصصی عینک در تربیت تکنسین و کارشناس مهارتی در صنعت اپتیک پرداختند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، در حاشیه اولین همایش تخصصی صنعت عینک، با عنوان صنعت عینک و آموزش های تخصصی، چالش ها و راه کارها روسای اتحادیه های عینک سراسر کشور با تنظیم نامه ای از ریاست جهاددانشگاهی خواستند از ظرفیت های جهاددانشگاهی برای تدوین و راه اندازی دبیرخانه دائمی همایش و دوره های تخصصی کوتاه مدت، تک پودمان و ترمیک مورد نیاز این صنعت استفاده نماید.