سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیر کل دانش آموختگان خارج از کشور با بیان اینکه دانش آموختگان کشورهای حوزه آسیای میانه نسبت سال‌های قبل رشد داشتند، از تشکیل دو هزار ۸۸۱ پرونده ارزشیابی مدارک خارجی در سال ۹۴ خبر داد.

ارزشیابی مدرک تحصیلی دوره های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور

محمد مهدوی مدیر کل دانش آموختگان خارج از کشور ،درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور گفت: در صورت تامین برخی شرایط، مدارک تحصیلی خارج ازکشور (ناشی از برگزاری دوره هایی که با همکاری یک دانشگاه خارجی و یک دانشگاه داخلی تشکیل می شود) قابل ارزشیابی است.
وی درباره برخی از این شرایط افزود: دارا بودن مجوز ایجاد دوره از سوی دفتر گسترش آموزش عالی، رعایت ضوابط اعلام شده از سوی آن دفتر و مقررات اداره کل دانش آموختگان از جمله شرایط مطرح شده است که روی سایت اداره کل دانش آموختگان هم وجود دارند.
مدیر کل دانش آموختگان خارج از کشور بیان کرد: درصورت تحقق این شرایط، مدرک نهایی باید از سوی دانشگاه طرف ایرانی یا ثالثی که با موافقت شورای گسترش به عنوان ناظر تعیین می شود، مورد تایید قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲، حدود سه هزار و ۸۱۸ ، سال ۹۳ ، سه هزار و ۴۲۷ و سال ۹۴، دو هزار و ۸۸۱ پرونده مربوط به ارزشیابی مدارک خارجی در اداره کل دانش آموختگان تشکیل شده است، افزود: تعداد افرادی که برای ارزیابی مدارک خود در اداره کل دانش آموختگان تشکیل پرونده می دهند در سال های مختلف هم از لحاظ تعداد و هم از نظر کشور محل تحصیل متفاوت است.
مهدوی یادآور شد: در این چند سال بیشترین پرونده ها به ترتیب مربوط به دانش آموختگان کشورهای مالزی، هندوستان، انگلستان، آمریکا و کانادا بوده است و دانش آموختگان کشورهای حوزه آسیای میانه نیز نسبت به سال های قبل‌تر رشد نسبتاً زیادی داشته است.