دانشجو.دانشگاه سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف گفت: اعضای شوراهای صنفی دانشجویان کشور خواستار تشکیل اتحادیه هستند که تاکنون وزارت علوم با این درخواست موافقت نکرده است.

علی اکبر مومنی ملک شاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هفته گذشته نشست کشوری شوراهای صنفی دانشجویان در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که در این نشست موضوع راه اندازی اتحادیه شوراهای صنفی، نحوه اجرای آیین نامه شوراهای صنفی و تدوین مرام نامه شوراهای صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: از ۴ ماه گذشته موضوع تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی به سازمان امور دانشجویان ارسال شده اما هنوز این سازمان با درخواست دانشجویان موافقت نکرده است.

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: با تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی قادر خواهیم بود مسائل صنفی، آموزشی و دانشجویی دانشگاه ها را به صورت مستمر پیگیری کنیم.

مومنی ملک شاه از تدوین مرامنامه شوراهای صنفی نیز خبر داد و گفت: این مرام نامه مراحل نهایی تدوین را طی می کند و امیدواریم طی دو هفته آینده تکمیل و برای دبیران شوراهای صنفی دانشگاه ها ارسال شود تا این افراد نیز نظرات نهایی خود را اعلام کنند.

وی گفت: تدوین مرام نامه شوراهای صنفی بستری را فراهم می کند تا مسئولان وزارت علوم متوجه تاکید ما بر تشکیل اتحادیه بشوند.