1463380354844_tycho.gif

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  در سال ۱۵۷۲، یک کوتوله سفید روشن در آسمان شروع به درخشش کرد که با چشم غیرمسلح قابل رویت بود و ستاره شناسان مانند تیکو براهه با وجود نبود تجهیزات امروزی، قادر به نظارت بر رویدادهای آن بودند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از سرویس علمی ایسنا به نقل از ناسا، ابر نو اختر “تیکو” یک ابرنواختر در صورت فلکی قیفاووس است که یکی از هشت ابر نو اختر دیده شده توسط چشم غیرمسلح انسان در طول تاریخ است.

امروزه ما به لطف داده‌های موجود از تلسکوپ فضایی چاندرا، شانس دیدن این ابرنواختر را داریم و مشاهده می‌کنیم که بعد از گذشت ۴۵۰ سال این ابرنواختر هنوز هم در حال درخشش است.

یک گروه از ستاره شناسان از داده های چاندرا که در بین سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۱۵ جمع آوری شده برای ایجاد یک ویدیو استفاده کردند.

تصویر موجود نشان دهنده این است که این ابر نو اختر که ۱۰ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد، هنوز هم از منظر سیاره ما روشن و درخشان است.

تیم محققان همچنین دریافتند که بخش‌های سمت راست و پایین سمت راست این ابرنواختر دو برابر سمت چپ آن رشد می‌کند. آنها بر این باورند که تفاوت در چگالی گاز سبب ادامه یافتن این رشد شده است.