ضیاء هاشمیسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی وزیرعلوم گفت: براساس آیین نامه برگزاری کنسرت ها در دانشگاه ها تخلف است اما برگزاری موسیقی فاخر هیچ ایرادی ندارد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، سیدضیا هاشمی در دیدار با اعضای شورای فرهنگی و اتاق فکر دانشگاه رازی و دبیران انجمن ها، تشکل ها و کانون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه که در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد، اظهارکرد: نقد، انتقاد و بیان نظرهای مختلف از نیازهای اساسی دانشگاه است.

وی گفت: کرمانشاه در طول تاریخ نمونه بارز زندگی مسالمت آمیز فرهنگ ها و مذاهب مختلف است و این موضوع درمورد دانشگاه رازی نیز صدق می کند.

 برهم زدن جلسات و جنجال، کار ضد فرهنگی است

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر این که فرهنگ باید ما را به هم وصل کند نه این که ما را از هم جدا کند، اظهارکرد: بی شک برهم زدن جلسات و جنجال، کار ضد فرهنگی است اما گفتگو و بحث، از راه های توسعه فرهنگ است.

هاشمی تصریح کرد: علم نیز زیر مجموعه فرهنگ است و نباید فراموش کنیم که حتی بودجه ای که برای ساختمان دانشگاه صرف می شود بودجه فرهنگی محسوب می شود چرا که دانشگاه در حالت کلی یک مکان فرهنگی است.

مرگ تدریجی دانشگاه در پی عدم پیوند با جامعه

معاون وزیر علوم با بیان اینکه اگر دانشگاه با جامعه پیوند نداشته باشد دچار مرگ تدریجی می شود، افزود: بخشی از رسالت دانشگاه آماده سازی دانشجویان برای زندگی اجتماعی و دادن الگوهای مناسب به جامعه است.

وی اتاق های فکر را ظرفیتی عظیم برای دانشگاه دانست و گفت: دانشگاه باید به طور مداوم جامعه را رصد کند؛ اتاق های فکر باید مشکلات جامعه را مشاهده کرده و برای آنها در دانشگاه چاره اندیشی کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در ادامه به موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: حجاب جزو آموزه های دینی ما است و ما باید برای ترویج هرچه بیشتر آن تلاش کنیم.

عدم ترویج حجاب با روش های کنترل محسوس و نامحسوس

هاشمی افزود: حجاب با روش های کنترل محسوس و نامحسوس ترویج نمی شود و این کار نیازمند طرح های فرهنگی است.

برگزاری موسیقی فاخر هیچ ایرادی ندارد

معاون وزیرعلوم اظهارکرد: براساس آیین نامه برگزاری کنسرت ها در دانشگاه ها تخلف است اما برگزاری موسیقی فاخر هیچ ایرادی ندارد.

آموزش انگلیسی را متوقف نمی کنیم

وی درباره آموزش زبان انگلیسی هم گفت: آموزش انگلیسی را متوقف نمی کنیم اما آموزش انگلیسی نباید جلوی آموزش زبان غنی فارسی را بگیرد.

با ایجاد امید می توان از افسردگی و خودکشی جلوگیری کرد

معاون وزیرعلوم گفت: با ایجاد امید می توان جلوی آسیب های اجتماعی همچون افسردگی و خودکشی را گرفت.

آشنایی دانشجویان با آرمان های مقاومت از طریق اردوهای راهیان نور

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری اردوهای راهیان نور اشاره کرد و گفت: اردوهای راهیان نور از ابزارهای ما برای آشنایی دانشجویان با آرمان های مقاومت و ایستادگی است.

معاون وزیر علوم تاکیدکرد: باید بستری ایجاد شود تا دانشجو دچار روزمرگی نشود و به آینده امیدوار باشد.

هیچ تشکل دانشجویی حق ندارد شاخه ای از یک جریان سیاسی باشد

هاشمی تاکید کرد: هیچ تشکل دانشجویی حق ندارد شاخه ای از یک جریان سیاسی باشد اما ابراز نظرات در دانشگاه ها هیچ ایرادی ندارد؛ ما باید زمینه مشارکت حداکثری را در جامعه و بویژه دانشگاه فراهم کنیم.