سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رییس سازمان امور دانشجویان با اعلام رتبه بندی خوابگاههای دانشجویی از قرار گرفتن ۸۶ خوابگاه تهران و البرز در رتبه های چهار و پنج خبر داد.

 

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی صدیقی رییس سازمان امور دانشجویان در نشست خبری که به مناسبت هفته خوابگاهها امروز صبح در صندوق رفاه دانشجویی برگزار شد درباره رتبه بندی خوابگاهها گفت: بر اساس برخی معیارها و وضعیت خوابگاه آنها در حال رتبه بندی از رتبه اول تا پنجم هستند. 
وی با اشاره به تکمیل رتبه بندی خوابگاه دانشگاههای دولتی با بازرسی‌های مستمر و مستقیم، ادامه داد: چهار درصد خوابگاه ها در رتبه اول، ۲۶ درصد در رتبه دوم، ۳۳ درصد در رتبه سوم، ۳۰ درصد در رتبه چهارم و هفت درصد در رتبه پنجم دسته بندی شدند. 
صدیقی اظهار داشت: تصمیم به ساماندهی و تعیین تکلیف هفت درصد خوابگاههایی که در درجه ضعیف هستند را داریم. 
رییس سازمان امور دانشجویان درباره مبنای رتبه بندی خوابگاهها یادآور شد: حدود هفت شاخص از جمله دسترسی به خوابگاه و غذاخوری دانشگاهها، وضعیت اتاق‌ها، سرانه فضای اتاق دانشجویی ( یعنی به هر دانشجو چندمتر مربع فضا تعلق می‌گیرد)، امکانات رفاهی- درمانی و عمومی، تجهیزات داخل اتاق ها مبنای رتبه بندی قرار می گیرند. 
وی رتبه بندی را برقراری عدالت برای پرداخت اجاره بها از سوی دانشجویان خوابگاههای مختلف دانست و گفت: در نظر داریم با این کار کاهش اجاره بهای خوابگاههای رده چهارم و پنجم و کمی افزایش قیمت در اجاره بهای خوابگاههای رده اول و دوم داشته باشیم. 
رییس سازمان امور دانشجویان درباره برنامه های سال ۹۵ بیان کرد: این قول را می دهیم که با تعمیر و تجهیز خوابگاههای رتبه چهارم و پنجم آنها را ارتقا داده تا جایی که دیگر از این نوع خوابگاه ها در سال ۹۶ نداشته باشیم. 
وی اعلام کرد: خوابگاههای درجه پایین فقط مخصوص شهرستان‌ها نیست و باید گفت که در بین ۲۰۲ خوابگاه دانشگاهی استان تهران و البرز حدود ۸۶ دستگاه آنان رتبه های چهار و پنج را دارند. 
صدیقی درباره اتاق‌های تندرستی بیان کرد: با کمک صندوق رفاه دانشجویی و اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم قرار است اتاق های تندرستی را در کنار خوابگاهها داشته باشیم. خوابگاههایی که این اتاق ها را ندارند مجهز و مابقی تقویت شوند.
این خبر در حال تکمیل است.