تولید علم سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری دانشگاه پیام نور سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌های سراسر کشور با عنوان تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی برگزار می کند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، این نشست‌ها توسط گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی و با همکاری دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

نویسندگان این کتاب ها دکتر ایوب مرادی، هادی یوسفی و فاروق نعمتی هستند و منتقدان دکتر رضا موحدی (عضو هیأت علمی دانشگاه قم و عضو گروه ادبیات شورای بررسی متون)، دکتر حسین یزدانی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور) و دکتر فاطمه جمالی (دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور) هستند.

مدیر جلسه نقد و بررسی دکتر مصطفی گرجی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و عضور گروه ادبیات شورای بررسی متون) است.

این نشست ۸ خرداد ۹۵ در خیابان نجات‌اللهی، خیابان فلاح‌پور، دانشگاه پیام نور استان تهران، طبقه ۴، سالن شورا برگزار می شود.