نشست معاونانسایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: ماموریت های واگذار شده به مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور تا پایان سال ۹۵ تمدید می شود.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جمع مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در منطقه ۷ آمایشی کشور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار داشت: هدف از ماموریت گرایی در آموزش علوم پزشکی این است که دانشگاهها در قالب ماموریت های ویژه ای که به ایشان واگذار شده در کشور سرآمد باشند و برای کل کشور برنامه ریزی کنند.

لاریجانی با بیان اینکه هدف نهایی برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ماموریت گرایی در آموزش علوم پزشکی ارتقای کیفیت در آموزش علوم پزشکی است اظهار داشت: منطقه بندی کشور در قالب مناطق آمایشی فرصت مناسبی را ایجاد کرده که بتوان با واسپاری امور آموزش به این مناطق آموزش علوم پزشکی را با کمک دانشگاهها و در سطح ملی ارتقا دهیم.

وی واسپاری برگزاری برخی آزمون ها مثل آزمون ارتقاء ـ گواهینامه را به عنوان مثال بیان کرد و گفت: هدف از این کار استاندارد سازی آزمون ها با بهره برداری از ظرفیت مناطق آمایشی و در عین حال استفاده از نظریات کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت آینده نگاری را از یکی از محورهای مهم برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و زمینه ساز دستیابی به مرجعیت علمی در این حوزه ذکر کرد و اظهار داشت: سند آینده نگاری آموزش علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت در دست تدوین است و لازم است هر دانشگاه و حتی هر رشته سند آینده نگاری خود را تدوین کند.

وی نیازسنجی کشور در زمینه نیروی انسانی را از دیگر برنامه های در دست پیگیری حوزه آموزش ذکر کرد و اظهار داشت: لازم است تا کلیه مناطق آمایشی کشور نیازهای خود به نیروی انسانی را برای ۵ سال آینده رصد کنند و زمینه های برنامه ریزی مناسب برای پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت کشور با رویکرد بومی فراهم شود.

لاریجانی، برنامه آمایش سرزمینی را تسهیل کننده کار دانشگاه ها در حوزه آموزش ذکر کرد و گفت: دانشگاههای مستقر در هر منطقه باید مکمل یکدیگر باشند و دبیرخانه مناطق نیز می توانند در راستای ارتقای آموزش علوم پزشکی از تجربیات موفق یکدیگر استفاده نمایند.

وی تصریح کرد: گسترش بین المللی آموزش علوم پزشکی و استفاده از کلیه ظرفیت های داخلی از جمله بخش خصوصی از برنامه هایی است که باید با استراتژی روشنی در دانشگاهها پیگیری شود و با استفاده از پتانسیل های موجود در دانشگاهها این برنامه ها اجرا شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان روند مناسب اجرای ماموریت های واسپاری شده به مناطق آمایشی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی یک سال گذشته گفت: باتوجه به بازه زمانی مورد نیاز برای اجرای کامل این ماموریت ها، تفاهم نامه های منعقده تا آخر سال ۹۵ تمدید خواهد شد.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به تجربیات موفق کلان منطقه ۷ آمایشی طی یک سال گذشته در راستای اجرای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اشاره کرد و همکاری در توسعه دانش پرستاری، برگزاری آزمون الکترونیک پیش کارورزی و همکاری در تدوین دستورالعمل اخلاق حرفه ای دستیاران را از جمله اقدامات برجسته این کلان منطقه ذکر کرد.

وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از سرمایه انسانی نظام سلامت در تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی، بر لزوم مشارکت استعدادهای درخشان در حوزه آموزش تاکید کرد.

لاریجانی با اشاره به دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی اظهار داشت: امروزه شاهد این امر هستیم که رقابت برای ورود به حوزه علوم پزشکی بیش از سایر بخش هاست و این امر ضمن ایجاد فرصت برای حضور بیشتر نخبگان در نظام سلامت، این مسئولیت را برای متولیان آموزش علوم پزشکی ایجاد می کند که برنامه ریزی برای هدایت و حمایت استعدادهای درخشان انجام دهند.

وی با بیان اینکه برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال ۹۵ وارد فاز استقرار و پیاده سازی شده گفت: انتظار این است که دانشگاهها به صورت جدی تر ترجمان برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را تدوین کنند و به منظور ایجاد گفتمان مشترک با برگزاری جلسات نقد، نظر اعضای هیات علمی دانشگاه را درخصوص برنامه ها و نحوه اجرای آن کسب و جهت بررسی منعکس کنند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: از اقدامات برجسته دانشگاهها در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی استقبال می کنیم و در صورتی که قابلیت استفاده در سطح کشور را داشته باشند از آن بهره برداری خواهد شد.