ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: شورایی تحت عنوان احیای انجمن های اسلامی تاکنون از وزارت علوم درخواست مجوز نکرده است.

ضیاء هاشمی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر مجموعه ای در دانشگاه قصد تشکیل تشکل دانشجویی داشته باشد باید تقاضای تشکیل را برای بررسی به وزارت علوم ارسال کند.

وی درباره تشکیل شورایی جدید تحت عنوان احیای انجمنهای اسلامی، افزود: تاکنون شورایی تحت عنوان احیای انجمن های اسلامی درخواست بررسی برای تشکیل تشکل دانشجویی را به وزارت علوم ارسال نکرده است و چنین درخواستی نیز بررسی نشده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم خاطرنشان کرد: درحال حاضر دو اتحادیه دانشجویی درخواست تقاضای تشکیل تشکل را به وزارت علوم داده اند که این درخواست ها درحال بررسی هستند.

هاشمی گفت: ما از درخواست ایجاد تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها استقبال می کنیم تا تشکل های جدید در چارچوب قانون راه اندازی شوند.